Ministerka vnútra Denisa Saková po prvýkrát na zasadaní Rady predsedov ZO OZP v SR

V bratislavskom hoteli SOREA sa v piatok 28. septembra 2018 konalo riadne zasadanie Rady predsedov základných organizácií OZP v SR. Na zasadnutie privítala ministerka vnútra SR Denisa Saková, ktorá sa zasadania rady zúčastnila prvýkrát v novej funkcii.

Premiéru na zasadaní rady mala aj nová generálna riaditeľka sekcie hnuteľného a nehnuteľného majetku MV SR Michaela Boďová. Ministerka však hneď na úvod prisľúbila, že sa bude usilovať prísť na každé ďalšie zasadanie rady predsedov. Na úvod mala krátky príhovor a následne čelili odpoveďami na spŕšku otázok z pléna, bezmála tri hodiny. Okruh tém bol zaujímavý a keďže ministerka vnútra v príhovore dala veľkú váhu na spätnú väzbu, verím, že z našej strany bolo na aktuálne problémy v Policajnom zbore ale aj na Ministerstve vnútra SR prednesených dostatok pripomienok. Podrobnosti z jej vystúpenia ako aj z priebehu Rady predsedov ZO OZP v SR sa dočítate v najbližšom vydaní mesačníka Polícia.

Zľava: podpredseda OZP v SR Pavol Michalík, generálna riaditeľka SHNM MV SR Michaela Boďová, ministerka vnútra SR Denisa Saková, predseda OZP v SR Marián Magdoško.

Zasadnutie Rady predsedov ZO OZP v SR.