Multisport – aktualizované info od 1.7.2022 !

Vážení užívatelia Multisport kariet,

Opäť vás DôRAZNE žiadame aby ste si ZRUŠILI TRVALÉ PRÍKAZY na sumu 27 eur. Tým, ktorým už platby prešli, budú peniaze vrátené späť na účet v dohľadnej dobe.

Od 1.7.2022 bude cena na mesiac karty Multisport 45 eur/os., detská karta 16 eur/os., sprievodná karta 45 eur/os.

Ak sa rozhodnete pokračovať, prosíme o úhradu sumy 45€ maximálne do 30.6. (štvrtok) do 12:00 hod. (od 1.7. budete automaticky aktívny)

Ak sa rozhodnete nepokračovať, úhradu nerobte a automaticky budete deaktivovaný k 1.7.2022

 

Zároveň vás upozorňujeme, že od 1.7. opäť vstupuje do platnosti 6 mesačná STOP perióda.

Tzn.,že ak nezaplatíte poplatok na nasledujúci mesiac, k 1.dňu nasledujúceho mesiaca budete deaktivovaný. Opäť aktivovaný budete môcť byť až po uplynutí šiestich mesiacov.

 

Podmienky pre vystavenie nových kariet nových užívateľov, ostávajú rovnaké (podpísaný a oscanovaný Súhlas so spracovaním osob.údajov + potvrdenie o zaplatení z internet bankingu /variab.s.: číslo ZO, poznámka pre príjemcu: celé meno užívateľa/, zaslať na nikola.kvetkova@minv.sk tel.+ 421 9610 51952, do piatku 24.6.)