Na letnom rokovaní Rady predsedov základných organizácií OZP v SR sa zúčastnil aj nový prezident Policajného zboru gen. Milan Lučanský

V úvode zasadania predseda OZP v SR informoval o personálnych zmenách na Ministerstve vnútra SR, keď odišli generálni riaditelia sekcií ekonomiky i hnuteľného a nehnuteľného majetku. Obaja už majú svojich nástupcov, novým generálnym riaditeľom sekcie ekonomiky MV SR je Ing. Martin Fleischer a na sekcii hnuteľného a nehnuteľného majetku zaujala post generálnej riaditeľky Ing. Michaela Boďová.

Zľava: Pavol Michalík, Milan Lučanský, Marián Magdoško, Viktor Kiss, Roman Laco.

Predseda vysoko ocenil ústretovosť ministerky vnútra SR Denisy Sakovej, ktorá od začiatku pôsobenia vo funkcii intenzívne komunikuje s vedením odborov. Podobne aj nový prezident PZ gen. Milan Lučanský prejavuje záujem o úzku spoluprácu s OZP v SR. Tém, ktoré čakajú na riešenie, je podľa predsedu veľa. Medzi priority označil uplatňovanie hodnotiaceho systému v praxi, keďže systém stále naráža na nepochopenie a neochotu časti riadiacich pracovníkov.

Ďalej sa predseda venoval aktuálnym pripravovaným zmenám v odmeňovaní zamestnancov štátu. Ako člen predstavenstva KOZ SR sa zúčastňoval aj na záverečných rokovaniach s členmi vlády, ktorých výsledkom je podpis platových úprav pre celú verejnú správu (cca 400-tisíc zamestnancov štátu).

Viac informácií zo zasadania, ako aj z vystúpenia prezidenta Policajného zboru sa dočítate v júlovom mesačníku Polícia.

 

Zasadnutie Rady predsedov OZP v SR.

Zasadnutie Rady predsedov OZP v SR.

Zľava: Pavol Michalík, Milan Lučanský, Marián Magdoško, Viktor Kiss, Roman Laco.