Nový štatút právnej ochrany členov OZP v SR

Rada predsedov OZP v SR na svojom zasadnutí dňa 24.06.2016 v Pstruši schválila nový štatút právnej ochrany členov OZP v SR. Platnosť a účinnosť nadobudol dňom 24.06.2016.

pdf-icon