Vedenie OZP v SR

Predseda OZP v SR plk. Mgr. Marián Magdoško sa narodil 19. 8. 1962 v Bardejove, od roku 1982 je príslušník PZ, prešiel viacerými funkciami na úrovni OO PZ a OR PZ. Absolvoval Akadémiu PZ, patrí medzi zakladajúcich členov OZP na východnom Slovensku. V roku 1991 bol zvolený za člena predsedníctva OZP v SR, od roku 1992 bol podpredsedom OZP v SR. V EuroCOP-e zastupuje náš Odborový zväz polície v SR, je členom výboru EuroCOP-u. Je ženatý, má dve deti.

 

 

Podpredseda OZP v SR plk. Ing. Pavol Michalík sa narodil 16. mája 1959 vo Veľkom Rovnom, okr. Bytča. V roku 1978 po absolvovaní Strednej ekonomickej školy v Žiline, nastúpil na Pohotovostný útvar MV SR v Bratislave, odkiaľ po 13-tich mesiacoch na vlastnú žiadosť odišiel. Od roku 1980 do 1991 pôsobil v Drevoindustrii Žilina. Vyštudoval Vysokú školu ekonomickú v Bratislave. V roku 1991 opätovne nastúpil k PZ, kde začínal ako vyšetrovateľ ekonomickej trestnej činnosti a neskôr pôsobil na viacerých riadiacich funkciách v rámci OKP. Sedem rokov vykonával funkciu predsedu Krajskej rady OZP v Žilinskom kraji. Od 1. januára 2012 je zvolený podpredsedom OZP v SR. Je ženatý, má tri dcéry.

 

Podpredseda OZP v SR pplk. Mgr. Roman Laco sa narodil 18.04.1971 v Šali. Od 01.12.1992 postupne pôsobil na rôznych funkciách v Železničnej polícii. Od 01.02.2011 pracoval na odbore kriminálnej polície OR PZ v Bratislave IV, naposledy ako vedúci 1. oddelenia vyšetrovania. V roku 2002 ukončil magisterské štúdium na Akadémii PZ. V roku 2009 vstúpil do OZP a založil ZO OZP pri Železničnej polícii, kde bol jej predsedom, od 1. 4. 2011 je členom ZO OZP pri OR PZ Bratislava IV, kde je v súčasnosti hospodár a člen výboru ZO OZP, od 01.05.2011 do 31.12.2014 bol predsedom krajskej rady OZP pri KR PZ Bratislava. Je ženatý, má tri dcéry.

 

Podpredseda OZP v SR pplk. Mgr. Viktor Kiss sa narodil 8. 7. 1972 v Nových Zámkoch, po ukončení SOŠ PZ v Pezinku pôsobil 16 rokov ako radový policajt na OO PZ a OKP v Nových Zámkoch. V roku 2007 sa stal zástupcom OO PZ a v roku 2009 zástupcom OKP OR PZ v Nových Zámkoch. Po reorganizácii v roku 2011 sa stal znovu radovým policajtom až do roku 2013, keď nastúpil ako vedúci oddelenia OKP OR PZ v Nových Zámkoch. Od 1.1.2015 bol zvolený za podpredsedu OZP v SR. V roku 2007 ukončil magisterské štúdium na Akadémii PZ. Je ženatý, má dve dcéry. Do OZP vstúpil v roku 1996 v Bratislave, v marci 1997 bol spoluzakladateľ ZO OZP v Nových Zámkoch, 21 rokov bol hospodárom a členom výboru ZO OZP v Nových Zámkoch. Od marca 2008 do decembra 2011 bol predsedom krajskej rady OZP v Nitre.