Vedenie OZP v SR

Predseda OZP v SR pplk. Mgr. Viktor Kiss sa narodil 08. 07. 1972 v Nových Zámkoch, po ukončení SOŠ PZ v Pezinku pôsobil 16 rokov ako radový policajt na OO PZ a OKP v Nových Zámkoch. V roku 2007 ukončil magisterské štúdium na Akadémii PZ a stal sa zástupcom OO PZ a v roku 2009 zástupcom OKP OR PZ v Nových Zámkoch. Po reorganizácii v roku 2011 sa stal znovu radovým policajtom až do roku 2013, keď nastúpil ako vedúci oddelenia OKP OR PZ v Nových Zámkoch.

Do OZP vstúpil v roku 1996 v Bratislave, v marci 1997 bol spoluzakladateľ ZO OZP v SR v Nových Zámkoch, 21 rokov bol hospodárom a členom výboru ZO OZP v SR v Nových Zámkoch. Od marca 2008 do decembra 2011 bol predsedom krajskej rady OZP v SR v Nitre. Od januára 2015 do decembra 2018 bol podpredsedom OZP v SR. Je ženatý, má dve dcéry.

 

Podpredseda OZP v SR plk. Ing. Pavol Michalík sa narodil 16. 05. 1959 vo Veľkom Rovnom, okr. Bytča. V roku 1978 po absolvovaní Strednej ekonomickej školy v Žiline, nastúpil na Pohotovostný útvar MV SR v Bratislave, odkiaľ po 13-tich mesiacoch na vlastnú žiadosť odišiel. Od roku 1980 do 1991 pôsobil v Drevoindustrii Žilina. Vyštudoval Vysokú školu ekonomickú v Bratislave. V roku 1991 opätovne nastúpil k PZ, kde začínal ako vyšetrovateľ ekonomickej trestnej činnosti a neskôr pôsobil na viacerých riadiacich funkciách v rámci OKP. Sedem rokov vykonával funkciu predsedu Krajskej rady OZP v SR v Žilinskom kraji. Od 01. 01. 2012 je podpredsedom OZP v SR. Je ženatý, má tri dcéry.

 

 

Podpredseda OZP v SR pplk. Mgr. Roman Laco sa narodil 18. 04. 1971 v Šali. Od 01. 12. 1992 postupne pôsobil na rôznych funkciách v Železničnej polícii. Od 01. 02. 2011 pracoval na odbore kriminálnej polície OR PZ v Bratislave IV, naposledy ako vedúci 1. oddelenia vyšetrovania. V roku 2002 ukončil magisterské štúdium na Akadémii PZ. V roku 2009 vstúpil do OZP a založil ZO OZP v SR pri Železničnej polícii, kde bol jej predsedom. Od 01. 04. 2011 je členom ZO OZP v SR pri OR PZ Bratislava IV, kde je v súčasnosti hospodár a člen výboru ZO OZP. Od 01. 05. 2011 do 31. 12. 2014 bol predsedom krajskej rady OZP v SR pri KR PZ Bratislava. Je ženatý, má tri dcéry.

 

 

Podpredseda OZP v SR pplk. Mgr. Pavol Paračka sa narodil 09. 05. 1971 v Poprade – Spišskej Sobote. Ako absolvent Strednej lesníckej školy v Prešove nastúpil do PZ v roku 1991 na OO PZ Svit, kde slúžil až do roku 2002, potom pôsobil štyri roky ako starší referent skupiny prevencie na OR PZ v Poprade a v Starej Ľubovni. V rokoch 2001 až 2006 absolvoval štúdium na UKF v Nitre. V roku 2006 sa stal vyšetrovateľom na OR PZ Poprad, v rokoch 2010 až 2018 bol vedúci 2. oddelenia všeobecnej kriminality a 2. oddelenia vyšetrovania OKP OR PZ v Poprade. Členom základnej organizácie OZP v SR č. 10-06 v Poprade sa stal v roku 1993, od roku 2011 pôsobil ako člen výboru, zodpovedný za právnu ochranu. V roku 2012 bol zvolený do funkcie podpredsedu, ktorú vykonáva druhé volebné obdobie. Podpredsedom OZP v SR je od decembra 2018. Angažuje sa tiež v oblasti dopravnej výchovy ako lektor, konzultant a autor. Je ženatý, má dve deti.