Vedenie OZP v SR

Predseda OZP v SR pplk. Mgr. Viktor Kiss sa narodil 08. 07. 1972 v Nových Zámkoch, po ukončení SOŠ PZ v Pezinku pôsobil 16 rokov ako radový policajt na OO PZ a OKP v Nových Zámkoch. V roku 2007 sa stal zástupcom OO PZ a v roku 2009 zástupcom OKP OR PZ v Nových Zámkoch. Po reorganizácii v roku 2011 sa stal znovu radovým policajtom až do roku 2013, keď nastúpil ako vedúci oddelenia OKP OR PZ v Nových Zámkoch. Od 01. 01.2015 je zvolený za podpredsedu OZP v SR. V roku 2007 ukončil magisterské štúdium na Akadémii PZ. Je ženatý, má dve dcéry. Do OZP vstúpil v roku 1996 v Bratislave, v marci 1997 bol spoluzakladateľ ZO OZP v SR v Nových Zámkoch, 21 rokov bol hospodárom a členom výboru ZO OZP v SR v Nových Zámkoch. Od marca 2008 do decembra 2011 bol predsedom krajskej rady OZP v SR v Nitre a do decembra 2018 bol podpredsedom OZP v SR.

 

Podpredseda OZP v SR plk. Ing. Pavol Michalík sa narodil 16. 05. 1959 vo Veľkom Rovnom, okr. Bytča. V roku 1978 po absolvovaní Strednej ekonomickej školy v Žiline, nastúpil na Pohotovostný útvar MV SR v Bratislave, odkiaľ po 13-tich mesiacoch na vlastnú žiadosť odišiel. Od roku 1980 do 1991 pôsobil v Drevoindustrii Žilina. Vyštudoval Vysokú školu ekonomickú v Bratislave. V roku 1991 opätovne nastúpil k PZ, kde začínal ako vyšetrovateľ ekonomickej trestnej činnosti a neskôr pôsobil na viacerých riadiacich funkciách v rámci OKP. Sedem rokov vykonával funkciu predsedu Krajskej rady OZP v SR v Žilinskom kraji. Od 01. 01. 2012 je podpredsedom OZP v SR. Je ženatý, má tri dcéry.

 

Podpredseda OZP v SR pplk. Mgr. Roman Laco sa narodil 18. 04. 1971 v Šali. Od 01. 12. 1992 postupne pôsobil na rôznych funkciách v Železničnej polícii. Od 01. 02. 2011 pracoval na odbore kriminálnej polície OR PZ v Bratislave IV, naposledy ako vedúci 1. oddelenia vyšetrovania. V roku 2002 ukončil magisterské štúdium na Akadémii PZ. V roku 2009 vstúpil do OZP a založil ZO OZP v SR pri Železničnej polícii, kde bol jej predsedom. Od 01. 04. 2011 je členom ZO OZP v SR pri OR PZ Bratislava IV, kde je v súčasnosti hospodár a člen výboru ZO OZP. Od 01. 05. 2011 do 31. 12. 2014 bol predsedom krajskej rady OZP v SR pri KR PZ Bratislava. Je ženatý, má tri dcéry.

 

 

Podpredseda OZP v SR pplk. Mgr. Pavol Paračka bol do funkcie zvolený 05. 12. 2018. Fotografiu a životopis pripravujeme.