Vedenie OZP v SR

 

Predseda OZP v SR pplk. Mgr. Pavol Paračka sa narodil 09. 05. 1971 v Poprade – Spišskej Sobote. Ako absolvent Strednej lesníckej školy v Prešove nastúpil do PZ v roku 1991 na OO PZ Svit, kde slúžil až do roku 2002, potom pôsobil štyri roky ako starší referent skupiny prevencie na OR PZ v Poprade a v Starej Ľubovni. V rokoch 2001 až 2006 absolvoval štúdium na UKF v Nitre. V roku 2006 sa stal vyšetrovateľom na OR PZ Poprad, v rokoch 2010 až 2018 bol vedúci 2. oddelenia všeobecnej kriminality a 2. oddelenia vyšetrovania OKP OR PZ v Poprade. Členom základnej organizácie OZP v SR č. 10-06 v Poprade sa stal v roku 1993, od roku 2011 pôsobil ako člen výboru, zodpovedný za právnu ochranu. V roku 2012 bol zvolený do funkcie podpredsedu základnej organizácie, ktorú vykonáva druhé volebné obdobie. Od decembra 2018 pôsobil ako podpredseda OZP v SR. Do funkcie predsedu OZP v SR bol zvolený 4. decembra 2019. Angažuje sa tiež v oblasti dopravnej výchovy ako lektor, konzultant a autor. Je ženatý, má dve deti.

 

Podpredseda OZP v SR pplk. Mgr. Roman Laco sa narodil 18. 04. 1971 v Šali. Od 01. 12. 1992 postupne pôsobil na rôznych funkciách v Železničnej polícii. Od 01. 02. 2011 pracoval na odbore kriminálnej polície OR PZ v Bratislave IV, naposledy ako vedúci 1. oddelenia vyšetrovania. V roku 2002 ukončil magisterské štúdium na Akadémii PZ. V roku 2009 vstúpil do OZP a založil ZO OZP v SR pri Železničnej polícii, kde bol jej predsedom. Od 01. 04. 2011 je členom ZO OZP v SR pri OR PZ Bratislava IV, kde je v súčasnosti hospodár a člen výboru ZO OZP. Od 01. 05. 2011 do 31. 12. 2014 bol predsedom krajskej rady OZP v SR pri KR PZ Bratislava. Je ženatý, má tri dcéry.

 

 

Podpredseda OZP v SR pplk. Mgr. Igor Rohár bol do funkcie zvolený 4. decembra 2019. Životopis priebežne doplníme.

 

 

 

 

Podpredseda OZP v SR pplk. Mgr. Marián Mikula bol do funkcie zvolený 4. decembra 2019. Životopis priebežne doplníme.