Odborový zväz polície v SR reaguje na návrh programu SAS v oblasti polície

Odborový zväz polície v Slovenskej republike sa oboznámil s programom politickej strany Sloboda a Solidarita „Slovensko bezpečnejšie, spravodlivejšie“, ktorý predstavil podpredseda strany a poslanec NR SR Ľubomír Galko.

V tzv. starých krajinách EÚ a teda aj rozvinutých demokraciách je dobrým zvykom, že každá slušná a čestná politická strana predtým, ako verejnosti predstaví svoj program, prediskutuje ho a vypočuje si názor odborových, prípadne profesných združení pôsobiacich v oblasti, pre ktorú je tento program určený, v časti „Lepšia polícia“ je to Policajný zbor. Vzhľadom k tomu, že sme takú možnosť nedostali, považujeme za potrebné verejne sa k nemu vyjadriť:

Systém sociálneho zabezpečenia policajtov bol výrazne reformovaný v roku 2013 s cieľom jeho zachovania. Reforma bola vysoko pozitívne hodnotená všetkými odborníkmi na sociálne zabezpečenie. Osobitný účet sociálneho zabezpečenia policajtov je finančne stabilizovaný, mierne prebytkový a nepotrebuje žiadne dotácie zo štátneho rozpočtu.

  • Odborový zväz polície v SR zásadne odmieta rušenie výsluhových dôchodkov a akékoľvek iné neodborné zásahy do systému sociálneho zabezpečenia, ktorý systematicky budujeme od vzniku Slovenskej republiky a je jedným z motivačných faktorov pre prácu v Policajnom zbore.
  • Sľub 25-28% zvýšenia platov na úkor výsluhových dôchodkov je len prázdnym sľubom bez reálnej výpovednej hodnoty, navyše matematicky nepresný a finančne nerealizovateľný.
  • V bode 1.3.9. sa opäť iba sľubuje zvyšovanie platov na najnižších platových triedach bez reálnych podkladov a opäť matematicky nesprávne. Každý, kto aspoň trochu pozná tabuľku tarifných platov policajtov, vie, že tento sľub sa nedá zrealizovať z uvedených finančných prostriedkov na odmeny a navyše cca 15%-tné zvýšenie najnižších platov by spôsobilo vyrovnanie rozdielov medzi platovými triedami.

Odborový zväz polície v SR z doterajších skúseností vie, že takéto návrhy, aké boli zverejnené v bodoch 1.3.9. a 1.4.8. v programe politickej strany SAS „Slovensko bezpečnejšie, spravodlivejšie“, by v prípade realizácie mali za následok destabilizáciu Policajného zboru, čo asi nie je cieľom autora programu. Preto apelujeme na všetky politické strany, aby veľmi zvažovali, čo a ako predstavia vo svojich programoch pre Policajný zbor v oblastiach sociálneho zabezpečenia a odmeňovania policajtov.