OZP v SR opäť supluje prácu rezortu vnútra. Dokedy?!

 
 
Tak ako museli odbory pomáhať počas vysokých teplôt v Komárne, tak aj v prípade Veľkého Krtíša musí Odborový zväz polície v SR opäť riešiť ťažké pracovné podmienky policajtov, ktorí sú zapojení do situácie s migrantmi.
 
Vedenie nášho štátu, média ale aj aktivistov totiž zaujímajú len podmienky pre nelegálnych migrantov. Policajti pri kontakte s migrantmi ale nemajú základné ochranné prostriedky a ani dezinfekciu, čo ich vystavuje priamemu zdravotnému riziku.
 
Koho to okrem OZP v SR vôbec zaujíma? Asi nikoho…
 
Vďaka patrí Základnej organizácii OZP v SR v Lučenci, ktorá okamžite po oboznámení sa s pracovnými podmienkami policajtov slúžiacich pri strážení migrantov v areáli PRP Veľký Krtíš zakúpila nápoje (ktorých je na miesto rovnako nedostatok), horalky, toaletný papier, dezinfekciu, ochranné respirátory (policajti dostali len rúška), prostriedky na čistenie WC a podobne.
 
Odborári z Lučenca potvrdzujú, že aj vedenie OR PZ má záujem tento problém vyriešiť, no každá takáto žiadosť musí smerovať na Centrum podpory, ktoré nie je schopné reagovať promptne, čo k riešeniu tejto situácie, najmä voči policajtom, vôbec nepomáha.