PO vo veci uloženia disciplinárneho opatrenia 09/2015 (2)

Dňa 10.09.2015 bola našej členke ZO OZP v SR č. 10-29 pri RHCP Sobrance p. M. T. schválená právna ochrana vo veci uloženia disciplinárneho opatrenia (písomné pokarhanie) z dôvodu, že sa včas neoboznámila s plánom služieb. Najvyšší súd SR pôvodné rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia zrušil a vec vrátil orgánu prvého stupňa na ďalšie konanie.

Rozsudok_5S k-6-2016