Plán zasadnutí OZP v SR

Plán zasadnutí OZP v SR na rok 2021

25.-26. 02. 2021 Predsedníctvo OZP v SR
25. 03. 2021 Predsedníctvo OZP v SR
26. 03. 2021
Rada predsedov ZO OZP v SR
27.-28. 05. 2021 Predsedníctvo OZP v SR
24. 06. 2021 Predsedníctvo OZP v SR
25. 06. 2021 Rada predsedov ZO OZP v SR
23. 09. 2021 Predsedníctvo OZP v SR
24. 09. 2021 Rada predsedov ZO OZP v SR
04.-05. 11. 2021 Predsedníctvo OZP v SR
02. 12. 2021 Predsedníctvo OZP v SR – online
02.-03. 12. 2021 Rada predsedov ZO OZP v SR – zrušená, náhradný termín a forma konania budú oznámené.