Plán zasadnutí OZP v SR

Plán zasadnutí OZP v SR na rok 2018

15.-16. 02. 2018 Predsedníctvo OZP v SR
21. 03. 2018 (zmena z 22. 03. 2018) Predsedníctvo OZP v SR
22. 03. 2018 (zmena z 23. 03. 2018)
Rada predsedov OZP v SR
10.-11. 05. 2018 Predsedníctvo OZP v SR
21. 06. 2018 Predsedníctvo OZP v SR
22. 06. 2018 Rada predsedov OZP v SR
27. 09. 2018 Predsedníctvo OZP v SR
28. 09. 2018 Rada predsedov OZP v SR
08.-09. 11. 2018 Predsedníctvo OZP v SR
04. 12. 2018 Predsedníctvo OZP v SR
04.-05. 12. 2018 Rada predsedov OZP v SR