Plán zasadnutí OZP v SR

Plán zasadnutí OZP v SR na rok 2019

14.-15. 02. 2019 Predsedníctvo OZP v SR
26. 03. 2019 (zmena z 28. 03. 2019) Predsedníctvo OZP v SR
27. 03. 2019 (zmena z 29. 03. 2019)
Rada predsedov OZP v SR
15.-16. 05. 2019 (zmena zo 16.-17. 05. 2019) Predsedníctvo OZP v SR
20. 06. 2019 Predsedníctvo OZP v SR
20.-21. 06. 2019 Rada predsedov OZP v SR
26. 09. 2019 Predsedníctvo OZP v SR
27. 09. 2019 Rada predsedov OZP v SR
21.-22. 10. 2019 Predsedníctvo OZP v SR
06.-07. 11. 2019 (zmena z 07.-08. 11. 2019) Kongres OZP v SR
03. 12. 2019 Predsedníctvo OZP v SR
03.-04. 12. 2019 Rada predsedov OZP v SR