Plán zasadnutí OZP v SR

Plán zasadnutí Predsedníctva OZP v SR
a Rady predsedov OZP v SR v roku 2022

10.02.2022 Predsedníctvo OZP v SR – online
24.03.2022 Predsedníctvo OZP v SR
25.03.2022
Rada predsedov ZO OZP v SR
12.–13.05.2022 Predsedníctvo OZP v SR
23.06.2022 Predsedníctvo OZP v SR
23.-24.06.2022 Rada predsedov ZO OZP v SR
22.09.2022 Predsedníctvo OZP v SR
23.09.2022 Rada predsedov ZO OZP v SR
03.–04.11.2022 Predsedníctvo OZP v SR
15.12.2022 Predsedníctvo OZP v SR
15.–16.12.2022 Rada predsedov ZO OZP v SR