Právna ochrana

Štatút právnej ochrany členov OZP v SR (pdf, 330 kB)

V rámci právnej ochrany odporúčame obrátiť sa na advokátov s bývalou viacročnou praxou v rezorte MV SR. Na stránke budeme priebežne dopĺňať kontakty na advokátov, ktorí zastupovali, či v súčasnosti zastupujú Vaše oprávnené nároky voči rezortu MV SR.

JUDr. Vladimír Štefek (20 ročná prax v rezorte MV SR – zastupovanie iba v trestnom konaní)Bratislava, 0907 713 590, fax: 02 524 918 78, stefek_advokat @ inethome.sk

doc. JUDr. Štefan Kočan,PhD. – Nitrianska 18375/5, 921 01 Piešťany, 0905 706 373, kocan.advokat @ gmail.com

JUDr. Ivan Syrový, PhD. –  Kadnárova 83, 831 06 Bratislava, 0904 525 159, advokat @ syrovy.sk

JUDr. Juraj Bilický – Farská 8, 949 01  Nitra, 0917 259 872, advokat @ bilicky.sk

Mgr. JUDr. Zoltán Perhács, PhD. (20 ročná prax v PZ) –  Tichá 45, 811 02 Bratislava, 0905 447 423, zoltan.perhacs6 @ gmail.com

JUDr. Pavol Gráčik – Farská 40, 949 01 Nitra (koncipient pôsobiaci v Prievidzi), 0903 285 059, 0918 484 503, 037/741 6056, gracik @ gracik.sk