Sociálny fond

Všetko potrebné nájdete na intranetovej stránke MV SR:

Stránka je prístupná len cez infoweb Ministerstva vnútra SR. Nie je možné všetky dokumenty z tejto stránky umiestniť na stránku OZP v SR, keďže obsahuje aj osobné údaje a Sekcia systemizácie a mzdovej politiky MV SR ju pravidelne aktualizuje. Ak sa Vám stránka nezobrazí priamo, treba skopírovať odkaz a cez infoweb MV SR ju treba zadať do horného riadku a takýmto spôsobom ju otvoriť.

https://infoweb.minv.sk/ssmp/OMP/sofo.html

Odkaz prekopírujte do prehliadača Internet Explorer a buďte pripojený do intranetu.