S NOZP si nevieme predstaviť spoluprácu v nijakej forme

Hovoríme s predsedom OZP v SR Mariánom Magdoškom

Pán predseda, Nový odborový zväz polície (NOZP), ktorý má podľa vlastných vyjadrení 500 členov, znova ostro zaútočil na OZP, obvinil ho, že nie je ochotný spolupracovať. NOZP považuje za nezákonné a protiústavné, že nebol pripustený ku kolektívnemu vyjednávaniu vyššej kolektívnej zmluvy zo sociálnym partnerom, s ministerstvom vnútra… Váš pohľad?

Veľmi sa čudujem vedeniu tohto zväzu, že majú vôbec ešte odvahu pýtať sa nás, či sme alebo nie sme ochotní spolupracovať pri kolektívnom vyjednávaní. Vysvetlím aj prečo. Ich zväz vznikol z časti našich bývalých členov, ktorí pre nespokojnosť z rôznych dôvodov odišli. Našu prácu často ostro, agresívne až vulgárne kritizujú na sociálnych sieťach, ale aj na svojej webovej stránke, znevažujú prácu našich funkcionárov na centrálnej i regionálnej úrovni, jeden z ich predstaviteľov dokonca podal na mňa trestné oznámenie… a potom prídu s otázkou, že či sa dohodneme na spoločnom znení návrhu kolektívnej zmluvy? Neviem, či to považovať za zlý žart alebo stratu pamäte. Na jednej strane sa od nás a našej práce ostro dištancovali, veď preto založili „nové odbory“, a na druhej strane chcú spolupracovať… ale len raz v roku, keď príde čas na kolektívne vyjednávanie a zvyšok roka znevažujú našu prácu? Ak si páni z vedenia nových odborov myslia, že prídu na kolektívne vyjednávanie s právnikom a vynútia si spoluprácu, tak sú na veľkom omyle. Je veľmi dobre, že na Slovensku máme zákony, ktoré riešia také situácie, ako sa má postupovať v prípade, keď u jedného zamestnávateľa pôsobí viacero odborových zväzov alebo organizácií. Zjednodušene povedané, ak sa nedohodneme na spoločnom postupe, je rozhodujúci návrh odborového zväzu s väčším počtom členov. A tu čísla hovoria veľmi jasne, ich počet členov je len asi  5% z počtu našich členov. Je logické, že zákon pamätá na takéto situácie, veď pre založenie odborovej organizácie dnes stačia traja ľudia, dá sa takto pozakladať množstvo odborových organizácií a blokovať prinajmenšom kolektívne vyjednávanie.

Na kompromis to teda nevyzerá…

Určite nie. Vzhľadom na prístup, aký od začiatku zvolili, v súčasnosti si s nimi nevieme predstaviť žiadnu spoluprácu. Možno o pár generácií, neviem to vylúčiť, ale dnes určite nie. Viackrát už hovorili o protiústavnosti, s ktorou vraj postupujeme, tak potom naozaj nechápem, prečo deklarujú záujem o spoluprácu. Musím ešte akcentovať, že náš zväz doteraz nijako nereagoval na osočovanie a znevažovanie našej práce zo strany „nových odborov“, pokojne sme si robili svoju prácu v prospech našich členov i všetkých zamestnancov. Myslím si, že to aj všetci pocítili po 1. júli 2017 na svojich výplatách. Nereagovali sme dokonca ani vtedy, keď na mňa ich člen podal nezmyselné trestné oznámenie. Poctivo som vypovedal na inšpekcii a zostalo to bez reakcie, aj keď časť našej členskej základne naliehala, aby som reagoval, neurobil som to. Ale teraz, keď článkami na svojej webovej stránke a sociálnych sieťach prekročili hranice slušnosti, navyše zavádzajú a píšu tam nepravdy,  tak už musím reagovať. Považujem preto za potrebné našim členom, ale aj ostatným kolegyniam a kolegom vysvetliť všetky okolnosti a uviesť veci na pravú mieru.

NOZP predložil vlastný návrh kolektívnej zmluvy pre policajtov a žiada, aby im ministerstvo utvorilo také podmienky na prácu, aké má OZP V SR.  Aká je vlastne pravda ?

Áno, predložili tzv. svoj návrh kolektívnej zmluvy. Viete prečo takzvaný? Lebo odpísali celú našu kolektívnu zmluvu pre policajtov na rok 2017 a len niekoľko odsekov si prispôsobili najmä svojím funkcionárskym potrebám, pretože to, čo žiadali pre policajtov, je hrubá nevedomosť  a čistý populizmus.

Konkrétnejšie?

Vysvetlím. Je neuveriteľné ich tvrdenie, že my ako OZP sme poškodili zamestnancov, lebo sme odmietli ich návrh na desaťpercentné zvýšenie platov. Predstavitelia NOZP sa zrejme neusilovali nadobudnúť aspoň elementárne vedomosti o legislatíve a procese kolektívneho vyjednávania. Inak by museli vedieť, že náš odborový zväz nevyjednáva výšku valorizácie  platov s ministerstvom vnútra, ale valorizáciu platov pre celý štátny a verejný sektor vyrokúva v tzv. veľkom kolektívnom vyjednávaní Konfederácia odborových zväzov s vládou ako sociálnym partnerom, kde som jedným z vyjednávačov, ktorých zvolila Rada predsedov KOZ v SR. Čiže percento valorizácie, ktoré sa dohodne – a pre rok 2018 sa dohodlo na úrovni 4, 8 percenta – je súčasťou zákona o štátnom rozpočte, platí aj pre ozbrojené zbory a ozbrojené sily v SR. Čiže v tomto bode je kolektívne vyjednávanie s naším zamestnávateľom, teda s ministerstvom vnútra, len formálne, pretože ani náš rezort nemôže meniť zákon o štátnom rozpočte. Je to len ich populistické vyhlásenie a svedectvo nevedomosti. Samozrejme, dá sa pýtať aj 20 percent, ľuďom by sme radi dopriali, prečo nie, ale zodpovednosť odborov musí byť aj v reálnosti a hlavne v splnení požiadaviek, za ktoré bojujeme. Veď dnes sa každý usiluje z toho pomyselného štátneho mešca peňazí získať pre seba čo najviac, o peniaze na platy bojujú školáci, zdravotníci, vedci, zamestnanci verejnej správy, skrátka každý. Tzv. autori ich tzv. návrhu kolektívnej zmluvy v tomto bode trafili úplne mimo terč. No a tu musím ešte povedať, že ak by bol prešiel návrh kolektívnej zmluvy „nových odborov“, pripravili by všetkých policajtov o čiastočné zvýšenie platov, ktoré sme dohodli k 1. 7. 2017 prostredníctvom Dodatku č.1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2017, lebo to vôbec neuviedli do ich návrhu kolektívnej zmluvy. Ak by sa to dalo, bol by som rád, aby ich návrh bol prešiel, aby policajti zažili na vlastnej koži, čo sú to za experti, keď ešte ani len odpisovať nevedia… Myslím si, že by ich policajti boli hnali za  ich „geniálne návrhy“.

 NOZP otvoril aj otázku zákona č. 328, spomína petíciu a hovorí o protiústavnej retroaktivite zákona.

Je to ďalší nezmysel, len čakám, dokedy sa mladí policajti ešte nechajú klamať. V čase, keď ministerstvo pripravovalo novelu zákona č. 328, prechádzala veľmi širokou diskusiou u nás v rezorte, ale aj mimo neho na Inštitúte finančnej politiky. My sme si k rezortnému návrhu dali urobiť právnu analýzu od renomovaných právnikov, ktorí nám vyhrali viacero podaní na ústavnom súde. Celá analýza je k dispozícii na našej webovej stránke. Pripomeňme si navyše, aká bola vtedy situácia na osobitnom účte, veď reálne hrozilo, že nebude z čoho vyplácať policajtom dôchodky a viacerí si isto pamätajú aj veľké úsilie pravičiarov celkom zrušiť osobitný systém sociálneho zabezpečenia policajtov. Toto všetko boli riziká, ktoré sa podarilo zlikvidovať, aj výsledný tvar zákona č. 328 je kompromisom, ktorý sme dosiahli. Ak majú funkcionári NOZP nejaké pochybnosti k zákonu, legitímne by bolo spracovať podanie na ústavný súd. My sme už nejaké podania na ústavnom súde mali, aj keď v inej oblasti služobného pomeru a boli sme úspešní. Ľahké je používať silné slová, ale musia byť aj argumenty. V tomto prípade sa jedná o tzv. nepriamu retroaktivitu, ktorá je absolútne v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, ale nedá sa to takto jednou vetou vysvetliť, treba si na našej webovej stránke prečítať celú analýzu, je pre každého dostupná. My nemáme zaheslovanú časť webovej stránky, ako to urobili „nové odbory“, ktoré sú tu vraj pre všetkých policajtov. Trošku trápne. Už sa neviem dočkať, ako dopadne ich petícia, snáď už potom všetci pochopia, že NOZP produkuje len rečičky, ale nič reálne a uskutočniteľné.

NOZP požadoval vo svojom návrhu stravné vo výške 4 eur…

Platí to isté: ďalší populizmus. Kto by nechcel viac? Aj my by sme chceli hoci aj päťeurový gastrolístok. Ale buďme realisti, požadujeme 3. 70 eura a budeme radi, ak uspejeme. Treba vidieť fakt, že každých pridaných desať centov k stravnému je pri takom počte ľudí (cca 50 000), aký je v našom rezorte, obrovský balík peňazí, ktoré musí rezort získať zo štátneho rozpočtu. Máme dojednané so zamestnávateľom, že štát pre našich občianskych zamestnancov, ktorí pracujú vo verejnom záujme,  prispieva v našom rezorte 65 percent, kým inde len 55 percent. Vyrovnanie rozdielu v príspevku zamestnávateľa na stravovanie bolo vyrokované cez odbory v kolektívnej zmluve. Budem sa len opakovať: je populárne pýtať štyri eurá, nech aj päť alebo šesť, ale triezvo uvažujúci odborový funkcionár to neurobí, lebo by sa iba zosmiešnil, usvedčil by sa z neznalosti finančných podmienok, v akých rezort pracuje. My sme vyrokovali pre zamestnancov ešte ďalšie benefity, ktoré sa dajú aj reálne  finančne pokryť.

Ako by ste hodnotili návrh kolektívnej zmluvy, ktorý ste predložili sociálnemu partnerovi? Hovorme zatiaľ o policajnej zmluve.

Posledné roky už hovorím, že naše návrhy nie sú po tých rokoch nejaké prevratné, pretože zmluva je už naozaj takpovediac vyšperkovaná, aj v porovnaní s okolitými krajinami môžem povedať, že výsledok nášho dialógu zo sociálnym partnerom je pre štáty V4 vzorom. Skôr už ide o precizovanie formulácií, pretože sa vždy nájde niekto, kto má tendenciu nejaký bod zmluvy obísť. Usilujeme sa im tento manévrovací priestor čo najviac zúžiť, prípadne celkom znemožniť. Chcel by som tiež povedať, že po dlhých rokoch sme sa so zamestnávateľom stretli ešte pred vyjednávaním s cieľom vyhodnotiť plnenie tohoročnej KZ a môžem potvrdiť, že súčasná prax slúži zamestnávateľovi ku cti. Kolektívna zmluva je plne rešpektovaným dokumentom a 99 percent ustanovení z nej sa plní, hoci v niektorých bodoch môže byť sporná otázka kvality plnenia, napr. stravovanie vo vlastných zariadeniach. Spomeniem aspoň jeden prípad porušenia zmluvy, ktorý sme riešili – policajt nedostal odmenu pri prvom odchode do výsluhového dôchodku bez zdôvodnenia, hoci kolektívna zmluva ukladá funkcionárom povinnosť rozhodnutie neudeliť odmenu riadne zdôvodniť a prerokovať s odbormi. Urobili sme nápravu. Ale vravím, skôr išlo o porušenia v jednotlivých prípadoch. Za odborový zväz môžem vysloviť spokojnosť, je to veľký posun vpred.

Kedy by mohli byť kolektívne zmluvy pre rok 2018 podpísané?

Ja verím, že sa dodrží tradícia z ostatných rokov a stihneme to do Vianoc, zatiaľ neviem o nejakom probléme, ktorý by podpisy mohol oddialiť.

Zhováral sa Peter Ondera