Smútočné oznámenie

Odborový zväz polície v Slovenskej republike s hlbokým zármutkom oznamuje, že dňa 17.7.2015 nás navždy opustil po tragickej udalosti vo veku 37 rokov náš dlhoročný člen Ing. Dušan LESKOVJANSKÝ. Česť jeho pamiatke.