Stanovisko vedenia OZP v SR k petícii za zvyšovanie platov policajtov

Niekto rokuje a niekto spisuje petíciu.

Vážení členovia OZP v SR, zaregistrovali sme Vaše znepokojujúce reakcie v súvislosti s petíciou NOZP za zvyšovanie platov policajtov.

V tejto súvislosti Vás chceme informovať, že predseda OZP v SR Viktor Kiss rokoval v pondelok 11. marca 2019 s ministerkou vnútra SR Denisou Sakovou, pričom jednou z tém bolo aj ohlasované navyšovanie platov vojakov, ktoré deklarovali predstavitelia Slovenskej národnej strany ako aj Mnisterstva obrany SR. Upozornili sme pani ministerku na to, že také výrazné zvýšenie platov vojakov (viac ako 300,-EUR) znamená ohrozenie personálnych stavov v Policajnom zbore a „kradnutie“ si ľudí. Vo štvrtok 14. marca 2019 nás pani ministerka po rokovaní Vlády SR uistila, že navyšovanie platov, ako motivačný prostriedok pre získanie príslušníkov či už Ministerstva obrany SR, Policajného zboru alebo Zboru väzenskej a justičnej stráže SR, umožnia len vtedy, ak to pôjde koordinovane v spoločnom kontexte vo všetkých rezortoch.

Minister obrany SR, ale aj ďalší predstavitelia Slovenskej národnej strany vyhlasujú svoje predstavy a návrhy do budúcnosti bez ekonomickej analýzy a dohody s ostatnými koaličnými stranami. Je to neštandardný postup a následne vyhlásenia upravujú a menia neuvedomujúc si, ako silno zasahujú do uvažovania ľudí, ktorých sa to týka.

Vyzývame preto našich členov, aby počkali na výsledky našich ďalších rokovaní.