Stretnutie vedenia Odborového zväzu polície v Slovenskej republike s predsedníctvom Nezávislého svazu Policie České republiky

K tohtoročnému stretnutiu vedenia Odborového zväzu polície v Slovenskej republike s predsedníctvom Nezávislého svazu Policie České republiky došlo v dňoch 17. – 18. 10. 2017  v hoteli Olšanka v Prahe. Predmetom pravidelného ročného zasadania bolo tradičné oboznámenie a odovzdanie si informácií a skúseností z činnosti oboch odborových zväzov. Nosnou témou bolo aj predchádzajúce zvyšovanie platov ako aj možnosti ďalšieho zvyšovania platov policajtov a občianskych zamestnancov oboch štátov.  Medzi ďalšie nemenej závažné témy patrili medzinárodná spolupráca v rámci Vyšehradskej štvorky a EuroCOP-u ako aj oblasť odmeňovania a kolektívneho vyjednávania.

V rámci dopoludňajšieho programu navštívil rokovanie predseda ČMKOS (Českomoravská konfederace odborových svazů) Josef Středula, ktorý nás informoval o činnosti ČMKOS a o veľmi úspešnej spolupráci s NOS PČR v boji za zvýšenie platov príslušníkov a zamestnancov bezpečnostných zborov.

Ďalším hosťom, ktorý reprezentoval vedenie Polície ČR, bol námestník policajného prezidenta pre Službu kriminálnej polície a vyšetrovania plk. Ing. Mgr. Jaroslav Vild. Za jeho účasti boli preberané problematiky náboru nových policajtov, výstroje a výzbroje, vývoja platov a komunikácie vedenia polície s predstaviteľmi  NOS PČR. Podrobná debata sa zamerala na oblasť výberového konania a rozdielov v legislatíve oboch štátov v tejto oblasti.