Stretnutie vedenia OZP v SR s ministrom vnútra

Dňa 29. 04. 2020 sa na pôde Ministerstva vnútra SR uskutočnilo stretnutie predstaviteľov OZP v SR s ministrom vnútra Romanom Mikulcom a štátnym tajomníkom Lukášom Kyselicom. Hlavným obsahom stretnutia bolo spustenie sociálneho dialógu ako aj nevyhnutnosť naštartovania aktívnej komunikácie OZP v SR s ministrom vnútra po výmene vedenia.

Minister vnútra absolútne rešpektuje úlohu a postavenie  OZP v SR ako partnera a verí, že sa spoločne s vedením OZP v SR podarí v rámci konštruktívnej spolupráce napĺňať tézy programového vyhlásenia vlády, osobitne pri zachovaní sociálnych istôt v súbehu so zvyšovaním atraktivity a spoločenskej prestíže služby príslušníka Policajného zboru.

Tlačovú správnu zverejnilo Ministerstvo vnútra SR na svojom webe, aj na Facebooku.

 

Zľava: podpredseda OZP v SR Igor Rohár, podpredseda OZP v SR Marián Mikula, predseda OZP v SR Pavol Paračka, minister vnútra SR Roman Mikulec, štátny tajomník MV SR Lukáš Kyselica, podpredseda OZP v SR Roman Laco.

 

Rokovanie vedenia OZP v SR s ministrom vnútra SR.