Unikátna historická expozícia

Nadšenie a zápal niekoľkých ľudí pre policajnú históriu bolo pred 10-timi rokmi pri zrode jednej unikátnej historickej expozície s približne 500 exponátmi, ktorá sa nachádza v budove Okresného riaditeľstva PZ Lučenec. Stojí za ňou malé občianske združenie, Klub policajnej histórie Lučenec, ktoré prakticky bez pomoci a len s vlastnými zdrojmi dokázalo niečo, čo im môžu iné regióny iba závidieť.

Expozícia Klubu policajnej histórie Lučenec je síce priestorovo malá, no ukrýva nespočetné množstvo vzácnych, historických policajných exponátov. Najstarším exponátom je bicykel z obdobia Slovenského štátu (1939 – 1945), ktorý využíval žandár – kriminalistický technik Juraj Aláč. Vedľa bicykla je replika
uniformy četníka z prvej Československej republiky (ČSR). Tá sa veľmi podobá na žandársku uniformu, akú nosil aj Juraj Aláč. Predseda klubu, čerstvý výsluhový policajt Kamil Kolesár, nám s hrdosťou ukazuje aj ďalšie vzácne exponáty, medzi nimi originály policajných uniforiem, používaných od roku 1945 až po súčasnosť.

Lučenecká expozícia je skvelé miesto na pozorovanie a, to doslova, skúmanie historických exponátov. Príkladom sú spomínané policajné uniformy, ktoré prešli za ten čas zmenou štýlu, materiálu a aj farieb.
V 50. rokoch minulého storočia nosili príslušníci vtedajšej Verejnej bezpečnosti modré uniformy, ktoré neskôr vymenili za olivovo zelené. Modré uniformy následne nosili príslušníci Železničnej polície. Zelená farba uniforiem sa udržala až do dnes. V expozícii vidíme i unikátne kúsky, na ktoré nás upozornil Kamil Kolesár. Je ním napríklad na mieru šitá generálska policajná uniforma z prelomu 80-tych a 90-tych rokov. Ďalšou zaujímavosťou je slávnostná plukovnícka uniforma súčasného Policajného zboru, ktorú
expozícii v roku 2015 osobne daroval vtedajší riaditeľ Krajského riaditeľstva PZ v Banskej Bystrici, Marián Slobodník. Rovnako sú medzi nimi aj uniformy Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS), Maďarskej polície a niekoľko armádnych uniforiem, a tou najvzácnejšou je uniforma Dunajskej riečnej stráže.

A aká policajná uniforma sa najviac páči Kamilovi Kolesárovi? Je ňou, paradoxne, uniforma, ktorá nikdy nebola na Slovensku zavedená do praxe. Išlo o návrh uniformy federálnej polície ČSFR, ktorá bola v skúšobnom používaní iba v ČR, no na Slovensku sa vzhľadom na zánik Česko-Slovenska nikdy nepoužívala.

Okrem uniforiem nájdeme aj viaceré zberateľské kúsky, medaily či ocenenia. Na stene pri vstupe do expozície si návštevník môže pozrieť galériu všetkých policajných veliteľov v Lučenci od roku 1875 až po súčasnosť. Činnosť Klubu policajnej histórie v Lučenci však založením historickej expozície neskončila.
V roku 2019 sa z ich iniciatívy- aj s finančným príspevkom Základnej organizácie OZP v SR – podarilo pred budovou OR PZ Lučenec odhaliť pamätník všetkým policajtom, ktorí zahynuli pri výkone služby. Na náklady členov klubu bol tiež v obci Kalinovo opravený pamätník strážmajstra Michala Bidelnica, ktorý padol počas SNP. Na ceremoniáli po zrekonštruovaní pamätníka bola prítomná aj jeho rodina
a čestnú stráž tvorili v autentických žandárskych uniformách práve členovia klubu. 

V súčasnosti členovia klubu pripravujú nový projekt, a to zriadenie špeciálnej kaplnky, venovanej pamiatke policajtov, ktorí zahynuli pri výkone služby. Každý rok by sa 24. júna, na výročie smrti policajta Michala Vesteka, ktorého v roku 1947 zabili Banderovci, mala uskutočniť spomienková okružná cyklojazda. Projekt podporuje aj Základná organizácia OZP v SR Lučenec.

Klub policajnej histórie Lučenec má 10 členov. Medzi tých hlavných patrí predseda Kamil Kolesár, tajomník Juraj Štaudinger, Ivan Krupa, Robert Václavík či Adrián Garaj, ktorý slúži v ZVJS. Čestným predsedom klubu je otec Kamila Kolesára – Ladislav. Klub spolupracuje aj s partnerskými policajnými historickými inštitúciami v Bratislave, Prahe, Budapešti či v slovinskej Ľubľane. Aj tento rok sa plánujú aktívne zúčastniť historických policajných konferencií v Prahe (október) a v Budapešti (december). V máji sa zástupcovia klubu zúčastnili konferencie policajných historikov v Bratislave. Žiaľ, klub je stále odkázaný hlavne sám na seba a zo strany vedenia rezortu vnútra nedostal za svoju existenciu výraznejšiu
finančnú podporu. Jedinou pomocou zostáva možnosť bezplatného prenájmu priestorov pre expozíciu v budove OR PZ Lučenec, pričom aj k tomu viedla, podľa K. Kolesára, náročná cesta.

Ocenený Kamil Kolesár – druhý sprava 

Podpora od odborov
Podporu pre svoju činnosť však klub našiel v radoch policajných odborárov. Kamil Kolesár
je aj členom ZO OZP v SR Lučenec a na poslednej schôdzi bol za svoju činnosť ocenený medailou
I. stupňa. „S predsedom ZO, Miloslavom Plašienkom, mám veľmi dobrý, nielen profesionálny vzťah, “ konštatuje Kamil Kolesár, ktorý k 1. júlu 2023 ukončil po viac ako 35-rokoch svoje aktívne pôsobenie v Policajnom zbore. Po jeho odchode z PZ sa spomedzi aktívnych policajtov bude o expozíciu starať tajomník Juraj Štaudinger spoločne s kolegom Jánom Nociarom.