Upozornenie na prijatie novely nariadenia MV SR č. 18/2008 o niektorých konaniach, ktoré zakladajú dôvod prepustenia príslušníka Policajného zboru zo služobného pomeru

Dňa 28. 06. 2019 bola vydaná novela nariadenia MV SR č. 18/2008 o niektorých konaniach, ktoré zakladajú dôvod prepustenia príslušníka Policajného zboru zo služobného pomeru s účinnosťou od 01. 07. 2019.

Odborový zväz polície v SR považoval uvedený návrh od začiatku za diskriminačný voči policajtom a preto uplatnil zásadnú pripomienku k návrhu s cieľom neschválenia novely ako celku. Napriek tomu bola novela ministerkou schválená. Dôrazne preto upozorňujeme všetkých policajtov na striktné dodržiavanie zákonnosti lustrácií v informačných systémoch Policajného zboru, pretože za nezákonnú lustráciu už môžete byť prepustení podľa § 192 ods. 1 písm. e) zákona č. 73/1998 Z. z.

Stanovisko OZP v SR k návrhu novely nariadenia (pdf, 317 kB)
Nariadenie MV SR (pdf, 217 kB)
Záznam z rozporového konania (pdf, 273 kB)