Viktor Kiss – nový predseda OZP v SR

Dňa 5. decembra 2018 na zasadnutí Rady predsedov základných organizácií OZP v SR bol za nového predsedu OZP v SR zvolený Viktor Kiss, ktorý doteraz vykonával funkciu podpredsedu OZP v SR. Rada predsedov zároveň na uvoľnené miesto podpredsedu OZP v SR zvolila Pavla Paračku, podpredsedu základnej organizácie OZP v SR v Poprade.