Vláda predstavila svoje Programové vyhlásenie. Bude pomáhať a chrániť.

Oceňujeme, že vládny kabinet vo svojom Programovom vyhlásení zohľadnil niektoré témy, ktoré sú pre OZP v SR prioritou. Komunikovali sme ich už skôr, a to na stretnutí s ministrom vnútra Ivanom Šimkom. Uvedomujeme si, že isté problémy si vyžadujú výrazné systémové zmeny, ktoré úradnícka vláda zrejme nedokáže v tak krátkom čase urobiť a otázna bude tiež podpora v parlamente.

Vláda a v prvom rade ministerstvo vnútra by však mali podľa OZP v SR pripraviť riešenie, ktoré by dostala budúca vláda priamo na stôl a mohla ich prípadne zrealizovať.

Pomáhať a chrániť. Bez ohľadu na to, o koho ide. Takto pomenovala vláda kapitolu, v ktorej sa venuje vnútru a bezpečnosti. OZP v SR vybral tie, o ktoré sa bezprostredne zaujíma.

. vláda bude dbať na mareriálno-technické zabezpečenie zložiek ministerstva vnútra
.budeme vytvárať podmienky pre riadny výkon štátnej služby príslušníkov Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru a Horskej záchrannej služby
. stabilizácia personálnych kapacít PZ a ďalších bezpečnostných a záchranných zborov v štátnej službe
. vláda prehodnotí platové náležitosti pre policajtov a ďalších príslušníkov bezpečnostných a záchranných zborov
.motivovanie prílevu nových zamestnancov

Dúfame, že tieto priority vláda naplní a náš zväz jej bude v týchto otázkach určite nápomocný. Príslušníci PZ a zamestnanci rezortu vnútra či ďalšich bezpečnostných zložiek sú predsa aj našou PRIORITOU.