Vyberáme z vystúpenia ministra vnútra Slovenskej republiky na Rade predsedov Odborového zväzu polície v SR dňa 1.4.2016

Prioritou ďalšieho obdobia bude kvalita pracovného prostredia

Minister vnútra vo svojom vystúpení opätovne ubezpečil, že osobitný sociálny systém pre policajtov je po reforme spred štyroch rokov dobre nastavený, keď aj inštitút finančnej politiky dal „štempel“ na jeho 40-ročnú udržateľnosť, čo dáva istotu aj mladým, nastupujúcim policajtom. „Žiadnu zmenu neplánujeme, systém má pozitívne výsledky, bude to garantované v programovom vyhlásení vlády.

Garantujeme stabilitu, nič sa meniť nebude, iba ak k lepšiemu,“ uviedol.

Robert Kaliňák v príhovore potvrdil, že bude cieľom novej vlády zlepšiť platové podmienky pre civilných zamestnancov: „Dáme to do vyhlásenia, chceme zmeniť štruktúru platových tabuliek, chceme začínať na 1. stupni minimálnou mzdou. „Stupne nepôjdu aritmeticky, nebude to identický posun k najvyšej triede,“ priblížil zámer. Rovnako prisľúbil zmeny „vo vnútri policajných tabuliek“ v časti tried 2 až 7, aby viac motivovali policajtov v kariérnom raste. „Ten vieme garantovať,“ zdôraznil. Diskusia sa viedla aj na tému nových rovnošiat. „Chcel by som, aby každý policajt mal oba druhy rovnošiat, nová má slúžiť ako pracovná, druhá na reprezentáciu, nazvime ju  vychádzková. Minister sa kriticky vyjadril k policajtom, ktorí nové, od začiatku veľmi vyhľadávané  „kanady“ predávajú so ziskom cez internet. Vo výdajniach sú za 69 eur, v Nemecku však majú cenu 260 eur. „Berú tak topánky kolegom,“ poznamenal hnevlivo. Podľa predstavy ministra policajti majú mať zabezpečené „na meno“ základné výstrojné súčiastky, „hodnotu výstroje sme preto zvýšili,“ bežné veci spotreby si môžu prikúpiť. Proces vystrojovania novými rovnošatami začína v Bratislave a priľahlom okolí, títo policajti sú vystrojovaní prednostne kvôli nastávajúcemu predsedníctvu Slovenskej republiky,“ netajil.

Minister pripomenul, že ak v prechádzajúcom období bolo prioritou vybavenie polície novými vozidlami, v oblasti IT novým hardvérom i softvérom, prezbrojenie a modernizácia výstrojných súčiastok, v nadchádzajúcom období bude prioritou skvalitňovanie pracovného prostredia. Po rekonštrukciách WC rezort ráta s opravami najmä obvodných oddelení PZ a okresných riaditeľstiev s využitím eurofondov, ktoré v tejto časti gestoruje ministerstvo životného prostredia. „V prípade prvých 72 objektov už išli výzvy na ministerstvo,“ informoval minister. Sú to zväčša väčšie objekty, na ktoré je alokovaných okolo 150 miliónov eur, „niečo“ sa už investovalo na Sasinkovej ulici v Bratislave (OR PZ Bratislava I) i v Prešove.  Po opravách a rekonštrukcách vonkajšieho plášťa a kúrenia objektov príde na rad vnútorné vybavenie kancelárií. „Čo nepôjde cez fondy, budeme riešiť sami z vlastných prostriedkov, vo Svidníku sme otvorili minifabričku, kde sa začali robiť plastové okná . . .

Viac sa dočítate v aprílovom vydaní novín POLÍCIA