Vyberáme z vystúpenia prezidenta Policajného zboru na Rade predsedov Odborového zväzu polície v SR dňa 1.4.2016

Budem sa snažiť chodiť na vaše rady a prenášať poznatky v priamom kontakte

Policajný prezident gen. Tibor Gašpar sa ujal slova krátko po začiatku zasadania rady predsedov a keďže išlo o jeho prvé povolebné stretnutie s odborármi,  hovoril najprv o sebe: „Vždy som hovoril, že nikto nie je so stoličkou zrastený, deklarujem, že ak budem ďalej, budem viesť komunikáciu tak ako beží doteraz, s predsedom máme nastavené stretnutia každý týždeň, a budem sa snažiť chodiť na vaše rady a prenášať poznatky v priamom kontakte,“ povedal a pokračoval:  „Dosť vážne sa hovorí, že sa bude nanovo v zákone upravovať voľba policajného prezidenta, možno aj vyššieho manažmentu. Predpokladám, že sa to odrazí v programovom vyhlásení. Svoje ďalšie pôsobenie vnímam do účinností nového zákona o štátnej službe. Možno budem musieť byť potom účastníkom výberového konania, to by malo byť asi v polovici 2017. Teraz treba prejsť obdobím nášho predsedníctva v Rade Európy, aby nebol chaos a neistota. Prvý garančný moment je, že sme dostali von zo zákona par. 35, ods. 2, čo by malo byť vážným signálom, aby sa ľudia venovali práci. Na to je hodnotenie, aby sme vedeli vyhodnotiť ľudí podľa výsledkov práce, a ak treba, vymeniť funkcionárov dôvodne pre neschopnosť. Nový zákon umožní nastaviť aj pre nižšie funkcie kariérny postup cestou výberového konania. Nikto nie je zabetónovaný navždy – od najnižších funkcionárov sa pôjde podľa výsledkov, podľa nich budú odmeňovaní. Je potrebné nastaviť kariérny postup a spájať ho s hodnotením. Určite je nutné otvoriť platovku, táto úloha nás čaká v v súčinnosti s OZP.

K hodnoteniu jednotlivcov

Prezident sa tejto problematike venoval obšírnejšie. Na margo požiadavky predsedu OZP, aby funkcionári poctivo zverejňovali výsledky hodnotenia vo svojich útvaroch,  potvrdil, že hneď dá pokyn, aby túto úlohu všetci riadiaci pracovníci dôsledne rešpektovali: „Najnižšou úrovňou zverejnenia hodnotenia je kolektív, kde nadriadený zdôvodní, ako hodnotil a prečo. Sľubujem, dáme to do predpisu, aby to bolo jednoznačné a nemusel som dávať k tomu dotatočné pokyny. Ešte toto hodnotenie za rok 2015 bude prerokované v kolektívoch, aby policajti videli, ako postupoval nadriadený. Pri odvolacích komisiách sme zisťovali, že nadriadení niekedy ani nevedeli predložiť kritériá, podľa ktorých hodnotili. Pôjdem tak daleko, že budem vyvodzovať zodpovednosť voči nim za takéto hodnotenie. Tri roky o tom rozprávame, prioritne si mal každý riadiaci pracovník nastavovať kritériá sám, keď už sa kritizovali kritériá z centra. V strede je kompromis. Odborný útvar môže dať návod, ale konečnú zodpovednosť má priamy nadriadený, ktorý môže zohľadniť špecifiká, aby hodnotenie bolo objektívne. Tam niekde budeme smerovať predpis. Centralistický prístup je nevhodný, určovať z Bratislavy výšku odmien nie je dobré, spôsobilo to, že pomaly všetci boli áčkari, nanajvýš niektorí v B. Na minulej rade sme spomenuli, že sme mali aj oddelenie, kde boli všetci v áčku, aby mali najvyššie odmeny, určené z centra. Dostal som od ministra súhlas, utvoríme virtuálne balíky odmien pre kraje, neskôr na okresy, aby s tým pracovali a rozdeľovali odmeny priamo nadriadení.  Nech si ten balík rozdelia trebárs na dvanástiny a odložia si niečo na ročné odmeny, možno dáme nejaké rámcové pravidlá. Ale na nich bude zodpovednosť. Ja sa budem zaoberať kritériami, ak boli všeobecné, budem prijímať opatrenia, ale z Blavy nebudeme určovať, koľko policajtov má byť v áčku. Mali by to byť percentá v hodnotení, detaily sú vecou hodnotenia, stupeň A od 91 percent vyššie Už som tu povedal moju predstavu: ten, kto si plní svoje pracovné povinnosti a neurobí nič zlé, tak je podľa mna céčkar. Máme zakódované, že trojka nie je bohviečo, ale všetko nad to, čo urobí ochotne, aktívne, čo prinesie ako bonus, nech je vyjadrené v áčku alebo v béčku, opačne pod stupňom C. Naučme sa, že stupeň C je štandard. Je to môj názor, viem, že sa bude ťažko presadzovať najmä na nižších stupňoch, ale ak urobíme ako štandard stupeň A, tak mi dáte za pravdu, nikomu by sa to nepáčilo. Hodnotenie jednotlivca je jednoznačne spojené s tým, ako my vidíme hodnotenie útvaru, lebo pocitovo často majú funkcionári pocit, že oddelenie pracuje super, inak to vidí riaditeľ v sídle kraja, inak kdesi na okraji regiónu. Riaditeľ nech sa porovnáva s inými krajmi, ak sa porovná vo vlastnom, vždy bude horší a určite sa to nedá nastaviť v Bratislave. Máme za sebou tri roky skúseností, priniesli veci, ktoré treba pomenovať a riešiť.“ . . .

 

Viac sa dočítate v aprílovom vydaní novín POLÍCIA