Vyhlásenie Odborového zväzu polície v Slovenskej republike k medializovaným útokom na Policajný zbor a policajtov

Odborový zväz polície v Slovenskej republike v poslednej dobe zaznamenal z úst politikov nevyberané útoky na Policajný zbor a policajtov. Týmto chceme ubezpečiť všetkých policajtov, ktorí si vykonávajú svoju neľahkú prácu poctivo a v súlade s právnymi normami Slovenskej republiky, že majú plnú podporu odborového zväzu a tento nedovolí dehonestovať výsledky ich práce len preto, že sa to niekomu nepáči.

V tejto súvislosti odporúčame všetkým politikom zobrať si príklad z vyspelých demokratických krajín, kde rovnako zaznamenávame trestné stíhania politikov, avšak pri ich verejných vystúpeniach sme nikdy neregistrovali verbálne útoky na prácu policajtov.