Vyhlásenie OZP v SR

Odoberanie výsluhových dôchodkov nemôže byť témou politických súbojov

V poslednom období sme opäť svedkami opakovaných vyhlásení niektorých politikov o potrebe prijatia zákona, ktorý by umožňoval odoberať výsluhové dôchodky policajtom, ktorí sa údajne podieľali na nezákonnej činnosti. Odborový zväz polície v Slovenskej republike sa, tak ako už v minulosti, ostro ohradzuje proti takýmto úvahám, ktoré môžu do Policajného zboru vniesť ešte väčšiu neistotu, frustráciu, a tým aj destabilizáciu. Súčasný stav, v ktorom sa stráca vážnosť a autorita policajta v spoločnosti, je dôsledkom aj nevhodnej politickej debaty na Slovensku, do ktorej je polícia účelovo zaťahovaná. Je však potrebné uviesť, že s myšlienkou odoberať výsluhové dôchodky prišiel už schválený návrh zákona č. 283/2021 o odobratí nezaslúžených benefitov predstaviteľom komunistického režimu. Vedenie odborového zväzu v dobe prípravy tohto zákona, v odbornej diskusii s navrhovateľkou zákona poslankyňou Annou Andrejuvovou, upozorňoval na možný precedens a negatívne dôsledky do budúcnosti, kedy je možné poslancami Národnej rady SR akékoľvek volebné obdobie vyhlásiť za spoločnosťou odsúdenia hodný režim. Účinnosť tohto zákona je v súčasnosti pozastavená rozhodnutím Ústavného súdu SR, ktorý posudzuje zákon z hľadiska možnej protiústavnosti. Odborový zväz má za to, že právny systém Slovenskej republiky pozná jasné mechanizmy ako sa vysporiadať s príslušníkmi Policajného zboru, ktorí počas výkonu štátnej služby nekonajú v súlade so zákonom.

Odborový zväz polície v Slovenskej republike preto vyzýva všetkých politikov, aby táto, pre všetkých policajtov citlivá téma, akou je výsluhové zabezpečenie (ústavou garantované ako sociálne zabezpečenie v starobe), nebola zneužívaná v politickom súboji. Práve naopak, je potrebné, aby politici svoje postavenie a možnosti využili na zabezpečenie vyššej ochrany policajtov a na kroky, ktoré by toto neľahké povolanie zatraktívnili.

Bratislava dňa 24. 02. 2023

​​​​​​​​vedenie OZP v SR