Základné organizácie OZP v SR

Názov a číslo Základnej organizácie Meno a priezvisko predsedu Tel. číslo/email
8/4 OAI P PZ (predtým OVTR) Miroslav Lietava 80/51987
8/5 SOŠ PZ Pezinok Erika Haruštiaková 854/6710
8/23 LÚ MV SR/ÚOÚČ a DM MV SR Peter Novák thegreywanderer@gmail.com
8/351 KEÚ PZ Bratislava PaedDr. Róbert Lamoš, PhD. 80/57211 / robert.lamos@minv.sk
8/352 KEÚ PZ Slov. Ľupča Maroš Čuma  60/6348
8/353  KEÚ PZ Košice  Pavol Klec  89/63172
8/40 ÚOU P PZ Tomáš Paluška  68 001
8/48 AO MV SR Bratislava Ladislav Krajčovič  ladislav.krajcovic@aomvsr.sk
8/50 NAKA P PZ JUDr. Štefan Mašin 80/52217
8/58 A PZ Bratislava Ferdinand Marczy 80/57389
8/62 SOŠ PZ Devín. N. Ves Mgr. Katarína Vyšváderová 80/58 590 / katarina.vysvaderova@minv.sk
8/64 P PZ, Račianska 45 Ladislav Vanyo 80/50048
8/65 SKR MV SR, Drieňova 22 Zdenko Kristin 80/43000
8/70 Sekcia ekonomiky MV Viera Gogová  gogova.vierka@gmail.com
8/72 Tlačiarne Veronika Rybanská 80/57690
8/73 CÚZ – Kremenec Pavel Adamec  052/4467233
8/75 Hudba MV SR Matúš Zechel  matuszechel95@gmail.com
8/76 KLÚ MV SR ARCO T. Teplice Alena Vojtková  a.vojtkova@centrum.sk
8/77 Nemocnica SV Michala Viera Nemčeková 08/32615097
939-1 ÚS MV SR Slov. Ľupča Zuzana Sekerešová 0961/60 6421
942-1 AO MV B.Bystica Michal Murín 0961/60 6027
943-1 AO MV Žilina Ján Bali  janko.bali@gmail.com
10-15 SOŠ PZ Košice Erika Fedorčáková 89/67264
10-19 AO MV Košice František Forgáč 89/61051
10-29 RHCP Sobrance MVDr. Mária Tkáčová 87/63176
10-32 RHCP Prešov Vladimír Mihalič 88/23241
20-01 HZS St. Smokovec Ing. Milan Lizuch  lizuch@hzs.sk
8/8 KR PZ Bratislava Mgr. Milan Kružliak milan.kruzliak@gmail.com
8/11 OR PZ Bratislava II Imrich Horsica 80/32705
8/47 OR PZ Bratislava IV JUDr.  Bc. Lucia Spodniková 80/34632
8/51 OR PZ Bratislava I Vojtech Dubovan 80/31331
8/54 OR PZ Malacky ZNB Michal Vyšváder 851/3620
8/68 OR PZ Bratislava V Mgr. Marcel Paška 80/35673
8/71 OR PZ Pezinok, Senec Michal Peniak 852/3700
8/74 OR PZ Bratislava III. Ľubomír Valo 80/26363
8/1 OR PZ Galanta PhDr. Martin Mlynárik 8050352
8/17 OR PZ Dunajská Streda JUDr. Jozef Horváth 811/3602
8/19 OR PZ Senica Mgr. Peter Válek 815/3402
8/31 OR PZ Trnava Miroslav Kobza 810/3324
8/56 OR PZ Skalica Pavol Keher 815/3350
8/25 ZO Topoľčany Ing. Pavol Čerňan 835/3525
8/12 ZO OZP Nitra mjr. Mgr. Juraj Pavlovič 830/2132
8/55 ZO OZP Nové Zámky Juraj Hrušovský  juraj.hrusovsky@minv.sk
8/20 OR PZ Komárno Stanislav Macejko 831/313352
8/63 ZO OZP Levice Iveta Havettová 832 3902
8/69 ZO OZP pri OR PZ Šaľa Ľuboš Blažo 834/3912
8/13 OR PZ Trenčín Ing. Radoslav Kotúč 820/2521
916-1 OR PZ Pov. Bystrica František Hija 826/3383
917-1 OR PZ Prievidza Mgr. Peter Hurtiš peter.hurtis@gmail.com
926-1 OR PZ Nové Mesto n/V. Rastislav Gašpar rastislav.gaspar4@minv.sk
911-1 OR PZ Čadca Mgr. Marián Maják 842/3300 / marian.majak@minv.sk
912-1 OR PZ Dolný Kubín Maroš Čurlej 843/3305
913-1 OR PZ L. Mikuláš Mgr. Peter Matej 845/3645
915-1 OR PZ Martin Andrej Glejtek 846/3702
922-1 OR PZ Ružomberok Martin Medvecký 848/3382
923-1 OR PZ Žilina Miroslav Ďurfina 840/5424
931-1 OR PZ Námestovo Ivan Kopta 843/3392
932-1 OR PZ Tvrdošín JUDr. Boris Bukai 843/3864 – boris.bukai@minv.sk
938-1 KR PZ Žilina JUDr. Jaroslav Málik 840/2347
910-1 OR PZ Banská Bystrica Lívia Špitolová 860/2092
914-1 OR PZ Lučenec Miloslav Plašienka 865/3380
918-1 OR PZ Rimavská Sobota Radoslav Adler 868/3515
919-1 OR PZ Veľký Krtíš Martin Komada 869/3420
920-1 OR PZ Zvolen Peter Mlynárik 863/3700
921-1 OR PZ Žiar nad Hronom Ivan Štefanovič 864/3515
937-1 OR PZ Brezno Andrea Rusnáková 862/3611
10-21 OR PZ Revúca Róbert Regenda 867/3700
10-01 OR PZ Bardejov Mgr. Jarmila Hegedušová 54/5508
10-06 OR PZ Poprad Ľubomír Faltín 889/3345
10-07 OR PZ Prešov Štefa Džama stefan.dzama@gmail.com
10-10 OR PZ Stará Ľubovňa Ján Dvorščák 883/5375
10-11 OR PZ Svidník Andrej Ufnár 885/3112
10-13 OR PZ Vranov n/T. PhDr. Jozef Baškovsky 886/3380
10-25 OR PZ Humenné Mgr. Radoslav Fedák 882/3626
10-31 OR PZ Kežmarok Ľudovít Scholtz 881/3360
10-00 KR PZ Košice JUDr. Justinian Bartko 8579089
10-03 OR PZ KE – mesto Anton Lenárt 89/24091
10-04 OR PZ KE – okolie Bc.František Olšinár 89/33380
10-08 OR PZ Rožňava Robert Cina 873/3113
10-09 OR PZ Spiš.Nová Ves Ing. Tomáš Nič 874/4150
10-12 OR PZ Trebišov Tomáš Polák 871/3628
10-23 OO PZ Gelnica Ján Andraško jan.andrasko@minv.sk
10-27 OR PZ  Michalovce Rastislav Eľko 872/3702
10-30 KR PZ KE-obč.zam. Eva Tóthová 89/31757

 

8/38 OZPČ-Z Bratislava Michal Bogyai

michal.bogyai@gmail.com / michal.bogyai@minv.sk

8/42 ÚŠS P PZ
924-1 OZPČ-S B. Bystrica
10-18 ÚZPČ OZPČ-V Košice
10-28 OZPČ-V Košice