Želanie k Veľkej Noci 2023

Odborový zväz polície v Slovenskej republike praje všetkým svojim členom pokojné prežitie Veľkonočných sviatkov. 

Pri tejto príležitosti Vám sprostredkovávame duchovné slovo biskupského vikára MV SR plk. PaedDr. Jozefa Palubu a duchovné zamyslenie policajnej duchovnej z Úradu ekumenickej pastoračnej služby MV SR mjr. Mgr. Júlie Štofanovej.

Príhovor k veľkej noci

                   Priatelia na Vianoce hovoríme o Tichej a svätej noci. Pri slávení Veľkonočných sviatkov  si pripomíname starozákonnú noc, ktorá sa nazýva aj veľkou nocou, lebo je dôkazom veľkej viery, odvahy a radosti, počas ktorej Židia utekali z pod egyptskej tyranie za slobodou. Izraelský ľud veril v slobodu, ktorú odvážne a radostne dosiahol útekom z Egypta.        

               My kresťania si pripomíname tak povediac novozákonnú Veľkú noc, kedy Ježiš Kristus trpí a obetuje sa za nás ľudí, daruje nám slobodu, lebo nás oslobodzuje z pút hriechov a smrti a dáva nám možnosť získať blažený život v nebeskom kráľovstve. Ježiš zomiera, ale na tretí deň vstáva z mŕtvych. Neuveriteľná a neopísateľná radosť pre tých, ktorí boli svedkami Ježišovho nespravodlivého odsúdenia, utrpenia a víťazstva nad smrťou. Najoriginálnejšie pomenovanie nedele, kedy si stále pripomíname Kristovo zmŕtvychvstanie je v ruštine ,, vozkresenie,´´ Dnešný svet potrebuje reštart vo viere, vzkriesiť vieru v Boha. Svätý apoštol Pavol hovorí, že myslite na to čo je hore, nie na to čo je na zemi, lebo náš život je ukrytý v Bohu.

           Priatelia, bratia a sestry, žijeme v rýchlej dobe a neostáva nám veľa času ani na poriadnu modlitbu, teda rozhovor s Bohom. Snáď v nočných hodinách sa nám ponúka pokoj a kľud, ale vtedy prichádza únava. Napriek tomu pokúsme sa aj my v dnešnej dobe zažiť takú osobnú veľkú noc, kedy sa obrátime a prehĺbime vo viere k nášmu Bohu, ktorý je jediná istota v tomto vesmíre, skrze ktorého sme prišli na tento svet a skrze ktorého aj odídeme k nemu.

         Prajem vám požehnané prežívanie Veľkonočných sviatkov a veľa božej milostí, pevné zdravie a pokoj v rodine i vo svete.

Biskupský vikár MV SR plk. PaedDr. Jozef Paluba – Vikariát Ordinariátu OS a OZ SR MV SR

Zamyslenie k Veľkej Noci 2023

S Veľkou Nocou sa nám ľuďom spájajú takmer vždy veci príjemné. Okolo nás sa v tom čase prebúdza príroda, stromy začínajú pučať, kvety kvitnúť. V záhradkách, lesoch, na lúkach vzniká nový život doplnený o farbu nádeje, posilnenia a povzbudenia. Po dlhom zimnom čase a tmavých nociach predlžujú sa jarné dni a človek je odrazu naplnený novou energiou a elánom.  Na poliach sa začína vysádzať nová úroda. Aby nová úroda mohla vzklíčiť, musia semienka najprv odumrieť.  Skrze smrť prichádza nový život.  A to je nádherná paralela Veľkej Noci.

Veľkonočné udalosti nám pripomínajú, že Božie víťazstvo začalo malým pšeničným zrnkom. Sám Pán Ježiš povedal, že to zrnko, ak nepadne do zeme, neprinesie úžitok, ale ak zomrelo, prinesie mnohonásobnú úrodu. To sa stalo v obeti a smrti Pána Ježiša. Koľkí vtedy nechápali zmysel Veľkého Piatku! No „zrnko“ padlo do zeme, odumrelo a z neho vzišiel život: Vzkriesenie a Veľká Noc. Keď sa predtým zdalo, že kríž nič neprinesie, na ňom sa udialo to najväčšie dielo – dielo Lásky.

Mnohým udalostiam v našom živote nerozumieme. Vtedy, či je človek veriaci, alebo nie, zvykne zaznieť otázka: Prečo? Za týmto krátkym slovom sa nemusí skrývať len mnoho utrpenia, bolesti, vzdoru, ale aj úprimná túžba po zmene a uľahčení ťažkého navštívenia, pokoji a víťazstve.

Zo zmŕtvychvstanie vzišla aj pravá sila nádeje pre svet i pre teba osobne – sila, ktorá zotiera aj tvoje slzy, premáha bolesť, zlo i nenávisť. Nikdy si nezúfaj, aj keď niekedy okolnostiam vo svojom živote nerozumieš. Raz určite pochopíš. Pán Boh vie, čo koná, On sa nemýli, On hľadá len tvoje dobro. Vždy si pripomeň, že niet pre teba inej nádeje, ako sila Kristovej obete a Jeho vzkriesenia. A nikdy nezabúdaj, že po Veľkom Piatku prichádza Veľkonočné ráno!

Požehnané a pokojné veľkonočné sviatky vám prajú duchovní Úradu ekumenickej pastoračnej služby MVSR.

Policajná duchovná mjr. Mgr. Júlia Štofanová – Úrad ekumenickej pastoračnej služby MV SR