Benefit – GRAND POWER

Spoločnosť GRAND POWER, s.r.o. poskytuje 15% zľavu členom Odborového zväzu polície v Slovenskej republike.

Pre uplatnenie 15% zľavy je potrebné splniť nasledovné podmienky. Kupujúci:

a) je členom Odborového zväzu polície v Slovenskej republike,
b) a zároveň je aj príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky,
c) a zároveň je aj držiteľom príslušných oprávnení podľa aktuálne platného a účinného zákona o zbraniach a strelive v Slovenskej republike

15% zľava z ceny zbrane alebo produktov vyrábaných spoločnosťou GRAND POWER, s.r.o. pri kúpe zbrane alebo produktov vyrábaných spoločnosťou GRAND POWER, s.r.o. sa uplatňuje len v jej podnikovej predajni na adrese:

GRAND POWER s.r.o.
Príboj 558
976 13 Slovenská Ľupča