Benefit – Cryo Comorra

Stredisko Cryo Comorra, nachádzajúce sa v budove BC1, Bratislavská cesta 1804, Komárno, sa zaväzuje poskytovať po predložení preukazu člena OZP v SR spolu s dokladom totožnosti zľavy vo výške 30 % zo služieb v rámci svojej pôsobnosti.