Kolektívne zmluvy na rok 2021 sú zverejnené

Vedenie Odborového zväzu polície v Slovenskej republike (OZP v SR) oznamuje, že dňa 23. 12. 2020 boli medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republike a OZP v SR v zastúpení ministrom vnútra Romanom Mikulcom a predsedom OZP v SR Pavlom Paračkom podpísané Kolektívne zmluvy vyššieho stupňa na rok 2021 pre príslušníkov PZ,  pre zamestnancov v štátnej službe, pre príslušníkov Horskej záchrannej služby, ako aj Kolektívnu zmluvu pre zamestnancov odmeňovaných  podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov.

Všetky kolektívne zmluvy sú zverejnené na tejto webovej stránke v sekcii Kolektívne zmluvy.