Kolektívne zmluvy

Kolektívne zmluvy na roky 2019 – 2020

 

Kolektívne zmluvy na rok 2018

 

Kolektívne zmluvy na rok 2017

 

Kolektívne zmluvy na rok 2016

 

Kolektívne zmluvy na rok 2015

Kolektívne zmluvy na rok 2014

 • Kolektívna zmluva pre príslušníkov Policajného zboru na rok 2014
 • Kolektívna zmluva pre štátnu službu na rok 2014
 • Kolektívna zmluva vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2014
 • Kolektívna zmluva pre verejný záujem na rok 2014
 • Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre verejnú správu na rok 2014
 • Kolektívna zmluva pre Horskú záchrannú službu na rok 2014

 

Kolektívne zmluvy na rok 2013

 • Kolektívna zmluva pre príslušníkov Policajného zboru na rok 2013
 • Kolektívna zmluva pre štátnu službu na rok 2013
 • Kolektívna zmluva pre verejnú službu na rok 2013
 • Kolektívna zmluva pre Horskú záchrannú službu na rok 2013
 • Podniková kolektívna zmluva pre AO MV SR na rok 2013

 

Kolektívne zmluvy na rok 2012

 • Kolektívna zmluva pre príslušníkov Policajného zboru na rok 2012
 • Kolektívna zmluva pre štátnu službu na rok 2012
 • Kolektívna zmluva pre verejnú službu na rok 2012

 

Kolektívne zmluvy na rok 2011

 • Kolektívna zmluva pre príslušníkov Policajného zboru na rok 2011
 • Kolektívna zmluva pre štátnu službu 2011
 • Kolektívna zmluva pre verejnú službu 2011