Najrýchlejšie rastúca základná organizácia

Vo štvrtok, 28. júna, sa v priestoroch penziónu Čierna pani v Martine konala členská schôdza Základnej organizácie (ZO) OZP v SR č. 915-1 pri Okresnom riaditeľstve PZ Martin.  S počtom 311 členov ide v súčasnosti o tretiu najväčšiu základnú organizáciu v rámci Odborového zväzu polície v SR, ktorá zároveň vykazuje najrýchlejší rast členskej základne spomedzi všetkých ZO.

Nový predseda ZO, Andrej Glejtek, nastúpil do funkcie iba minulý rok – 20. júna 2022. Od vtedy sa mu podarilo presadiť niekoľko zmien, ktoré prilákali 86 nových členov. Organizácia vytvorila vlastné lokálne logo, má vlastnú facebookovú stránku, ako aj newsletter pre členov. Z pozície zástupcu riaditeľa Okresného riaditeľstva PZ Martin, Andrej Glejtek pozýva všetkých policajtov na FB stránku ZO OZP Martin, na ktorej ich chce informovať nielen o činnosti ZO, ale aj o kolektívnych zmluvách a ďalších aktivitách odborov. Počas roka výbor ZO spoločne so svojim predsedom absolvoval rokovania s takmer 200 spoločnosťami a uzavrel vybavil s nimi približne 50 benefitov pre svojich členov. Podľa Andreja Glejteka ľudia vidia, že účasť v odboroch má zmysel a nie je len o „koncoročnej bonboniére“. Medzi ďalšie aktivity ZO, samozrejme, patrí aj organizovanie viacerých spoločných akcií, ako sú poznávacie výlety, športové a zábavné aktivity či symbolický Deň policajnej rodiny.

Členskú schôdzu ZO otvoril a viedol predseda ZO Andrej Glejtek, ktorý sa zároveň poďakoval za spoluprácu prítomnému riaditeľovi Krajského riaditeľstva PZ Žilina, Petrovi Sivoňovi, ako aj riaditeľovi Okresného riaditeľstva PZ Martin, Pavlovi Polesnému. Obaja vysokí funkcionári PZ sú aj členmi odborového zväzu, krajský riaditeľ Sivoň je radovým členom ZO v Martine a okresný riaditeľ Polesný bol dokonca dlhé roky predsedom ZO OZP v SR v Liptovskom Mikuláši. 

Medzi ďalšími hosťami nechýbal podpredseda OZP v SR, Ján Filip a predseda Krajskej rady OZP v SR Žilina, Dušan Sňahničan. Podpredseda odborového zväzu, Ján Filip, informoval členov ZO o poslednom uznesení snemu Konfederácie odborových zväzov SR, ktoré požaduje, aby sa základný stupeň 1. platovej triedy začínal na úrovni minimálnej mzdy, čo by finančne pomohlo civilným zamestnancom rezortu vnútra.

Dušan Sňahničan v príhovore uvítal aktivity predsedu ZO Andreja Glejteka, ako aj členov výboru. Tie z martinskej základnej organizácie spravili najdynamickejšie sa rozvíjajúcou ZO v rámci celého Slovenska. Tajomstvo úspechu Martinčanov, podľa Andreja Glejteka, tkvie vo vysokej aktivite a energii členov a funkcionárov.