Nariadenie o kariérnom postupe príslušníka PZ

Dňa 01.10.2019 bol Odborovému zväzu polície v SR doručený návrh nariadenia MV SR o kariérnom postupe príslušníka Policajného zboru, výberovom konaní a výbere v Policajnom zbore.

Od začiatku pripomienkového konania sa „tešíme“ z prístupu sekcie personálnych a sociálnych činností MV SR. Napriek neodôvodnenému skráteniu lehoty pripomienkového konania iba na 5 dní a neakceptovaní našej žiadosti pre jej „irelevantnosť“ sme spracovali stanovisko so zásadnými pripomienkami k návrhu nariadenia.

O výsledku rozporového konania Vás budeme informovať.

Stanovisko k návrhu N MV SR o kariérnom postupe PZ (PDF 2,32 MB)

Žiadosť o predĺženie lehoty (PDF, 1,27 MB)

Oznámenie o pripomienkovom konaní (PDF, 171 kB)

Návrh Nariadenia MV SR o kariérnom postupe, výberovom konaní a výbere v PZ (PDF, 309 kB)

Dôvodová správa k N MV SR o kariérnom postupe (PDF, 123 kB)