PO vo veci uloženia disciplinárneho opatrenia 09/2015 (1)

Dňa 08.09.2015 bola nášmu členovi ZO OZP v SR č. 8/64 pri P PZ p. P. G. schválená právna ochrana vo veci uloženia disciplinárneho opatrenia (zníženie služobného platu o 5 % na dobu troch mesiacov) z dôvodu, že sa „neoprávnene“ zúčastnil pracovného stretnutia na NAKA P PZ za účelom prípravy národného projektu. Krajský súd Bratislava dňa 02.02.2017 rozsudkom pod sp. zn. 1S/222/2015 rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia zrušil a vec vrátil späť na ďalšie konanie. Najvyšší súd SR dňa 25.10.2018 rozsudkom pod sp. zn. 5Sžk/12/2017 kasačnú sťažnosť ministerstva zamietol a potvrdil rozsudok Krajského súdu Bratislava.

Rozsudok_1S-222-2015