Predstavujeme ZO OZP v SR Nové Zámky

Základná organizácia (ZO) Odborového zväzu polície v SR pri Okresnom riaditeľstve Policajného zboru v Nových Zámkoch č. 8/55 vznikla v roku 1997. Jej zakladateľom a prvým predsedom bol Miroslav Kubala, odborár telom i dušou. Po ňom v roku 2015 prevzala vedenie ZO Daniela Bolematová, ktorá sa vzdala tejto funkcie po prestúpení do susedného okresu Komárno. Súčasný predseda základnej organizácie, nadpráporčík Juraj Hrušovský, nastúpil do Policajného zboru SR v roku 2005 ako 21-ročný.

V prvých rokoch bol zaradený ako referent na UOZ, teda ,,územár“ na Obvodnom oddelení (OO) PZ Nové Zámky, neskôr pracoval na oddelení dokladov, v sekcii zbraní a streliva. Koncom roka 2009 získal svoju súčasnú pozíciu referenta psovoda.Členom OZP v SR je od roku 2010. Za jeho vstupom do odborov bol vtedajší predseda Miroslav Kubala, ktorý pôsobil aj ako vedúci oddelenia služobnej kynológie. Predsedom základnej organizácie je od roku 2018. Vo svojom voľnom čase sa venuje hlavne rodine, rekreačne hráva hokej. Viac sa dozviete z nasledujúceho rozhovoru.

V čom vidíte zmysel fungovania odborov?

Odbory majú vo všeobecnosti nezastupiteľnú úlohu v ochrane práv a sociálneho zabezpečenia všetkých zamestnancov, ako policajtov, tak aj civilných pracovníkov rezortu vnútra. Hlavným cieľom odborov je neustále pracovať na zlepšovaní pracovných podmienok zamestnancov. Za týmto účelom prebieha so sociálnym partnerom kolektívne vyjednávanie, z ktorého majú výhody všetci zamestnanci, nielen členovia odborov. OZP v SR takisto v pravidelných intervaloch pripomienkuje zákony, interné predpisy či nariadenia, ktoré sa dotýkajú našej práce. Nám, bežným členom, potom poskytujú informácie, takpovediac, z prvej ruky. Zastupujú naše záujmy, sú našimi očami a ústami tam, kde my nemôžeme byť.

Aký je prínos vašej základnej organizácie?

Naša základná organizácia má aktuálne 113 členov, organizovanosť v odboroch sa v okrese pohybuje na úrovni 50%. Z mojej pozície predsedu ZO sa snažím zastupovať členov a odbory pri rokovaniach so sociálnym partnerom, teda riaditeľom Okresného riaditeľstva PZ Nové Zámky. Pravidelne sa – ako predseda – alebo v mojej neprítomnosti podpredseda ZO, zúčastňujeme na poradách okresného riaditeľa, kde sa riešia aktuálne úlohy a problémy. Spolupráca s okresným riaditeľom je príkladná a bezproblémová. Sám okresný riaditeľ je aj dlhoročným odborárom, takže dobre rozumie významu a postaveniu odborov. Máme členov aj mimo OR PZ Nové Zámky, a tiež z rôznych oddelení. Fungujeme v celom okrese, na všetkých obvodných oddeleniach a ďalších zložkách PZ.

Keďže v rámci mojej práce psovoda zasahujem po celom okrese, operatívne mám tak možnosť stretávať sa aj s členmi odborov v rôznych častiach okresu. Problém, ktorý netrápi iba nás, je akútny nedostatok policajtov. Dokonca aj my, členovia oddelenia služobnej kynológie, musíme neraz zastupovať za chýbajúcich kolegov v poriadkovej polícii na obvodných oddeleniach, či sú to už celé služby, alebo ich určitá časť, a to hlavne na výkon ozbrojeného doprovodu – eskorty

Takto strácame čas, ktorý by sme mali venovať výcviku a príprave služobných psov na výkon. V niektorých obvodoch je situácia naozaj kritická. Na Obvodnom oddelení PZ v Dvoroch nad Žitavou bolo pred znižovaním 20 tabuľkových pracovných miest. Tie boli znížené na 14, no i tak je tam v súčasnosti len 10 obsadených, z toho sú dvaja vedúci a jedna zamestnankyňa čerpá materskú dovolenku. Ďalej napríklad: Na celý obvod OO PZ Štúrovo alebo obvod OO PZ Šurany je na noc vyčlenená len jedna policajná hliadka, bez stálej služby na oddelení. Spomínané obvodné oddelenie Dvory nad Žitavou nočné služby už ani postaviť nevie (júl – 0 nočných, august – 3 nočné). Výkon nočnej služby zabezpečujú okolité obvodné oddelenia z Okresného riaditeľstva PZ Nové Zámky, ktoré v podstate vykrývajú dva územné obvody. Takáto je krutá realita, ktorá sa nevyrieši, kým nebudú záujemcovia o prácu v PZ adekvátne motivovaní, a to najmä finančne. Časy, keď túto prácu vnímali a robili ľudia ako poslanie, je, žiaľ, už dávno preč.

Akým aktivitám sa v rámci ZO venujete?

Členovia našej ZO sa vždy zúčastňovali na rôznych, či už podporných, alebo protestných akciách, ktoré organizuje Odborový zväz polície v SR. Členovia výboru našej ZO sa snažia byť nápomocní našim odborárom v maximálnej možnej miere. V rámci našej ZO bolo za tie roky poskytnutých aj niekoľko právnych poradenstiev a ochrán.

Každoročne si v rámci sviatku MDŽ uctíme naše členky. V rámci sviatku sv. Mikuláša myslíme nielen na členov, ale aj na ich deti. Peknému finančnému daru sa potešia aj jubilanti (50. a 60 r.), prípadne čerství rodičia. Ďalej máme zriadený sociálny fond, ktorý poskytuje bezúročnú pôžičku až do výšky tisíc eur. Máme vyčlenený určitý finančný obnos, kde v podstate peniaze kolujú.

Pre našich členov každý rok zabezpečujeme bezplatný vstup na termálne kúpalisko Štrand Nové Zámky počas letnej sezóny, v zime plaváreň a korčuľovanie na miestnom zimnom štadióne. Pre našich členov máme tiež schválený finančný príspevok na vstupenky do rôznych fitnescentier.

Ďakujem za rozhovor.

S Jurajom Hrušovským sa rozprával Ján Rohár.

Kontakt:
Základná organizácia OZP v SR
č. 8/55 pri OR PZ
v Nových Zámkoch
Bratov Baldigarovcov 7,
940 01 Nové Zámky
juraj.hrusovsky@minv.sk