Koncoročné rokovanie Rady predsedov ZO OZP v SR

Riešením problémov polície sú peniaze, zhodli sa odborári s vedením PZ

V dňoch 7. – 8. decembra 2023 sa v priestoroch kúpeľno-rehabilitačného ústavu MV SR Bystrá v Liptovskom Jáne konalo rokovanie Rady predsedov základných organizácií Odborového zväzu polície (ZO OZP) v SR, ako aj Predsedníctva OZP v SR. Na zasadnutí sa po dlhšom čase opäť zúčastnili aj hostia z vedenia Policajného zboru a Ministerstva vnútra SR. Rezort vnútra zastupoval generálny tajomník služobného úradu Igor Tkačivský a políciu prezident PZ Ľubomír Solák spoločne s viceprezidentom PZ Ivanom Hapštákom.

Delegáti Rady predsedov ZO OZP v SR.

Rokovanie viedol predseda OZP v SR Pavol Paračka s podpredsedami Romanom Lacom, Petrom Jakubíkom a Jánom Filipom. Pavol Paračka v úvode informoval o aktuálnom stave kolektívneho vyjednávania a o nie- ktorých navrhovaných zmenách v kolektívnej zmluve. O konkrétnych opatreniach vás budeme informovať v najbližšom čísle novín, a to v januári 2024. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnancov v štátnej správe zatiaľ platí do 31. augusta 2024. Odborom sa pri rokovaniach s novým vedením ministerstva vnútra podaril aj prvý väčší úspech. Od januára preradia zamestnankyne na oddeleniach dokladov do 3. platovej triedy. Toto sa podarilo presadiť napriek neochote bývalého vedenia Prezídia Policajného zboru. Predseda OZP v SR Pavol Paračka v krátkosti opísal aj nedávny snem Konfederácie odborových zväzov SR, na ktorom sa zúčastnilo vedenie OZP v SR.

Vedenie OZP v SR v úvode prvého rokovacieho dňa.

Z vystúpení hostí

Hlavným bodom programu prvého dňa zasadnutia Rady predsedov ZO OZP v SR boli vystúpenia prizvaných hostí a následná diskusia o problémoch v PZ. Ako prvý vystúpil generálny tajomník služobného úradu MV SR Igor Tkačivský, ktorý zároveň ospravedlnil neúčasť ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka. Odborový zväz polície v SR vníma Igor Tkačivský ako strategického partnera MV SR, no zároveň aj tvrdého partnera v kolektívnom vyjednávaní. „Máme za sebou už približne šesť konštruktívnych rokovaní,“ podotkol Tkačivský. Nové vedenie rezortu plánuje podľa neho riešiť problémy komplexne, s tým, že už o rok verí, že budeme vidieť prvé výsledky ich práce, a to napríklad v otázke zlepšenia pracovných podmienok zamestnancov. Diskusia s generálnym tajomníkom bola veľmi živá, odborári mu položili viacero priamych i náročných otázok, pričom najviac dominovali obavy z budúcnosti polície, ak nepríde k radikálnemu nárastu finančných prostriedkov na platy policajtov či na príspevky na bývanie, rizikový príspevok alebo iné zatraktívnenie tejto profesie. Zaznela totiž zásadná otázka, „ako chce MV SR zastabilizovať PZ, ak nie zvýšením miezd?

Generálny tajomník služobného úradu MV SR Igor Tkačivský (v strede).

Do tejto diskusie sa zapojilo aj prítomné vedenie PZ. „Všetci sa musíme podieľať na tom, ako bude PZ vyzerať,“ začal svoje úvodné slovo Ľubomír Solák, ktorý potvrdil, že riešenia väčšiny problémov PZ sa odvíjajú od peňazí. Pavol Paračka mu pripomenul, že šetrenie na financiách sa netýka vojakov, zdravotníkov či učiteľov, a preto nevidí dôvod, aby sa to týkalo policajtov. Problémom je aj vyššia finančná podpora štátu pre vonkajšiu bezpečnosť na úkor tej vnútornej, čo potvrdil aj Ľubomír Solák.

Vedenie PZ počas diskusie na Rade predsedov ZO OZP v SR.

Ivan Hapšták spomenul aj riešenia niekoľkých praktických problémov súvisiacich so situáciou na ukrajinských hraniciach. Predsedníčka ZO pri Riaditeľstve hraničnej a cudzineckej polície Sobrance sa posťažovala, že policajti na tomto oddelení nemajú už tri roky k dispozícii nové ponožky či termoprádlo. Na margo problémov s nedostatkom výstrojných súčiastok Ivan Hapšták povedal, že presadzuje modernú cestu prostredníctvom objednávkového systému, ako v bežných obchodoch. O podobnom návrhu riešenia systému skladového hospodárstva sme písali aj v našich novinách v septembri (číslo 9/2023).

Predseda OZP v SR Pavol Paračka sa prihovára generálnemu tajomníkovi služobného úradu MV SR.

Čaká nás reforma NAKA a NCODK?

Vedenie PZ na Rade predsedov OZP v SR potvrdilo, že otázkou do budúcna je aj možná reforma prezidiálnych útvarov, predovšetkým NAKA a NCODK. Tie považuje v súčasnosti za personálne nafúknuté. Prioritou je naopak posilniť základné útvary PZ. Podpredseda OZP v SR Roman Laco súhlasí s potrebou reformy v tejto oblasti, nakoľko predchádzajúce vedenie PZ podľa neho začalo „stavať dom od strechy“. Niektoré opatrenia nového vedenia sa ale nevyhli odborárskej kritike. Generálny tajomník Ivan Tkačivský si vypočul ostré slová predsedníčky ZO pri NCODK za kolektívne krátenie odmien pre príslušníkov NAKA a NCODK. Podľa informácií našej redakcie kritika padla na úrodnú pôdu a MV SR túto chybu v blízkej dobe napraví. Aj na tomto príklade vidíme, aký dôležitý je dialóg a vzájomné počúvanie sa.

Diskusia prebiehala aj za predsedníckym stolom.
Otázky z pléna pre vedenie PZ a MV SR.

Schválený rozpočet OZP v SR

Na druhý deň zasadnutia Rady predsedov sa riešili predovšetkým vnútorné otázky OZP v SR. Najdôležitejšou témou bolo schválenie rozpočtu na budúci rok. Preberali sa aj otázky súvisiace so zmenami v právnej ochrane, ktorej financovanie bude od budúceho roka pokryté kapitolou z rozpočtu vedenia OZP v SR. Z finančného hľadiska bude budúci rok pre OZP v SR náročný, nakoľko nás čaká zasadnutie najvyššieho orgánu odborového zväzu – Kongresu OZP v SR, ktorý sa schádza raz za 5 rokov. Jednotlivé ZO sa musia na tento kongres aj špeciálne pripraviť, musia si zvoliť delegátov podľa kľúča, ktorý prerokuje Predsedníctvo OZP v SR a následne schváli Rada predsedov. Rozpočet bol prijatý bez pripomienok. Na záver rokovania boli slávnostne udelené medaily a ocenenia OZP v SR pre zaslúžilých členov.

Druhý rokovací deň Rady predsedov ZO OZP v SR.
Členovia Krajskej rady OZP v SR v Košiciach.

text a foto: Ján Rohár

Galéria ocenených