Nešírme nepravdivé informácie

Šírenie nepravdivých informácií nielen na sociálnych sieťach môže byť veľmi nebezpečné. Obzvlášť, ak sú autormi týchto informácií niektorí funkcionári OR PZ, KR PZ či Prezídia PZ, ktorí informujú o problematike výsluhových dôchodkov bez akéhokoľvek právneho povedomia o veci (ale za silného právneho bezvedomia). Títo funkcionári majú pritom priamo zo zákona povinnosť vytvárať priaznivé podmienky pre príslušníkov PZ. Spoločnému cieľu nepomáhajú ani „odborníci“, ktorí sa na sociálnych sieťach vyjadrujú ku všetkému a obzvlášť kriticky vystupujú na adresu práce OZP v SR. Touto cestou „ďakujeme“ za podporu týmto odborníkom a prekvapuje nás, že doposiaľ ich nikto pri riešení problémov v PZ neoslovil, pretože sa zdá, že majú komplexné materiály, ktorými by za jeden deň vyriešili všetky rokmi neriešené problémy v rezorte vnútra.
Odborový zväz polície v SR každý deň intenzívne rokuje s ministrom vnútra s cieľom zabezpečiť vyššie finančné ohodnotenie policajtov, tak aby toto bolo adekvátne ich službe a poslaniu ako aj civilných zamestnancov MV SR. Bez veľkých vyhlásení a statusov na facebooku, ale za zatvorenými dverami pri rokovacom stole. Výsledky našej práce možno vidieť už teraz. Podarilo sa nám výrazne prispieť k zachovaniu všetkých benefitov pre policajtov. Rokovania ale nekončia, práve naopak, veríme, že už čoskoro budú oznámené ďalšie pozitívne správy, na ktoré všetci čakáme. Buďme preto jednotní, zapojme sa do prebiehajúcej podpisovej aktivity OZP v SR, ktorú mnohí funkcionári podľa našich informácií atakujú a spochybňujú (asi to súvisí s ich dostačujúcim finančným ohodnotením). Cieľom podpisovej akcie je aj podporiť ministra vnútra pri rokovaniach s ministrom financií. Pretože vnútorná bezpečnosť niečo stojí a musí byť prioritou!
Zdroj videa: