Aktív policajného prezidenta

V priestoroch účelového zariadenia Kancelárie NR SR Častá-Papiernička sa minulý týždeň konal prvý aktív nového prezidenta Policajného zboru Ľubomíra Soláka. Aktívu sa zúčastnilo celé vedenie Prezídia PZ, krajskí a okresní riaditelia PZ ako aj zástupcovia krajských riaditeľov PZ. Odborový zväz polície v SR reprezentovalo vedenie OZP v SR na čele s predsedom Pavlom Paračkom a podpredsedami Romanom Lacom, Petrom Jakubíkom a Janom Filipom.

V úvode aktívu sa prítomným prihovoril prezident PZ Ľubomír Solák a viceprezident PZ Ivan Hapšták. Nasledovalo hodnotenie činnosti vybraných útvarov Prezídia PZ ako aj predstavenie plánov do budúcnosti. Hlavným bodom prvého rokovacieho dňa bol príchod ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka. Ten v príhovore opätovne zdôraznil svoj záujem zlepšiť materiálno-technické zabezpečenie, ale aj finančné ohodnotenie policajtov. Zároveň opísal náročnosť rokovaní s OZP v SR a znovu potvrdil svoj záväzok nájsť finančné prostriedky na navýšenie rizikového príplatku a príspevku na bývanie. Po skončení príhovoru nasledovali individuálne rozhovory s ministrom vnútra. Ministrov program na aktíve bol zakončený spoločným stretnutím s novými krajskými riaditeľmi PZ.

V rámci druhého rokovacieho dňa bola policajtom bližšie predstavená práca Úradu inšpekčnej služby MV SR, ktorý pod vedením nového riaditeľa Branislava Zuriana prešiel v decembri 2023 menšou reorganizáciou.

Na záver celého aktívu vystúpil s prejavom predseda OZP v SR Pavol Paračka. Novému vedeniu PZ sa poďakoval, že je otvorené všetkým policajtom. Pripomenul, že OZP v SR je tu už 34 rokov, pričom zastupuje všetkých policajtov a civilných zamestnancov MV SR. Ako jediný odborový zväz pôsobiaci v rámci PZ má takisto možnosť pripomienkovať zákony v rezortnom a prostredníctvom členstva v KOZ SR aj v medzirezortnom pripomienkovom konaní.