NOVÝ Benefit – STK Nová Dubnica

STK Nová Dubnica s. r. o., sa zaväzuje poskytnúť kupujúcemu po predložení preukazu člena Odborového zväzu polície v Slovenskej republike alebo preukázaní členstva k OZP v SR zľavu a to v rozsahu 10€ na vykonanie technickej aj emisnej kontroly, vozidiel kategórie M1, N1, ktorých majiteľom alebo držiteľom alebo vlastníkom je člen Odborového zväzu polície v Slovenskej republike.

Zľava sa poskytuje len členom OZP v SR po preukázaní sa preukazom člena OZP v SR, pri platbe na pokladni STK Nová Dubnica, v hotovosti alebo prostredníctvom platobného terminálu zo sumy za vykonanú emisnú a technickú kontrolu vozidla.