Minister vnútra na Rade predsedov ZO OZP v SR

Zasadnutia Rady predsedov základných organizácií Odborového zväzu polície v SR sa dňa 22. marca 2024 prvýkrát osobne zúčastnil minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Spolu s ním sa rokovania zúčastnili prezident PZ Ľubomír Solák, generálny tajomník služobného úradu Igor Tkačivský a generálny riaditeľ Sekcie personálnych a sociálnych činností MV SR Ivan Fufaľ.

V diskusii minister predstavil viaceré svoje plány a ciele. Zasadnutie viedol predseda OZP v SR Pavol Paračka spoločne s podpredsedami Romanom Lacom, Petrom Jakubíkom a Jánom Filipom. Okrem prerokovania vnútorných otázok OZP v SR sa Rada predsedov zaoberala aktuálnou situáciou v rezorte vnútra a v Policajnom zbore. Pozvaní hostia, vrátane ministra vnútra a policajného prezidenta odpovedali na otázky prítomných odborárov.

Šéf rezortu vnútra už v úvode zdôraznil, že vláda bude musieť v budúcom roku ušetriť takmer 2 miliardy eur. V takejto situácii je teda pre ministerstvo náročné nájsť akékoľvek prostriedky na navýšenie finančného ohodnotenia policajtov. Napriek tomu deklaroval svoju maximálnu snahu nájsť potrebné finančné prostriedky. Sebakriticky zároveň uznal, že na opatrenia v prospech policajtov bolo už včera neskoro. Minister tomu opäť jasne a zreteľne vymenoval odborárom ciele a záväzky, ktoré chce naplniť. Vykonať by chcel napr. personálne zmeny, ako aj zmenu konceptu na centrách podpory. Rovnako má byť podľa neho zabezpečený výstroj a výzbroj policajtov na primeranej úrovni.

Investovať by chcel aj do budovania nájomných bytov pre mladých policajtov, či do masívnej rekonštrukcie policajných staníc. Minister Matúš Šutaj Eštok však podotkol, že jeho „nepriateľom je čas“.

Dodal, že procesy sú predsa len pomalé, pričom niektoré riešenia si vyžadujú podľa neho dynamickejší prístup. „Bol som rozčarovaný, ako tieto procesy dlho trvajú. Je to pre mňa nepochopiteľné a neakceptovateľné, “ vyhlásil minister.

Sociálny systém sa nemení

Na rade predsedov sa diskutovalo aj o šírených informáciách o možných zmenách v sociálnom systéme policajtov. Minister hneď v úvode zopakoval svoje predchádzajúce vyjadrenia, že v sociálnom systéme policajtov nedôjde k žiadnym zmenám. Odborárov osobitne zaujímal ministrov názor na výšku valorizácie výsluhových dôchodkov. V otvorenej debate minister vyjadril svoje obavy, že výška valorizácie 14,5% môže pôsobiť motivačne na niektorých policajtov, aby odišli do výsluhového dôchodku. „Musíme robiť všetko pre to, aby sme Policajný zbor stabilizovali,“ vyhlásil minister, ktorý neskôr jasne odmietol, žeby sa plánovaná výška valorizácie, ktorú garantuje zákon, mala meniť. Kedy budú sľúbené príplatky? Odborárov najviac zaujímali otázky týkajúce sa platových náležitostí, valorizácie platov, motivačného príspevku a tiež prisľúbeného zvýšenia príspevku na bývanie o 50 eur a rizikového príplatku o 70 eur.

Časový rámec týchto opatrení je podľa ministra nasledovný:

– zvýšiť príspevok na bývanie minimálne o 50 eur a rizikový príplatok minimálne o 70 eur tak, ako je deklarované v kolektívnej zmluve pre policajtov,

– v tomto roku, pravdepodobne v lete by mala byť predstavená aj novela zákona č. 73/1998, ktorú, samozrejme, odborári dostanú na pripomienkovanie, pretože chceme, aby z toho bol spoločný návrh za MV SR,

– valorizovať platy policajtov a zamestnancov MV SR od budúceho roka, podľa výsledkov kolektívneho vyjednávania a možností štátneho rozpočtu,

– nastaviť počas volebného obdobia štyroch rokov systém stabilizácie PZ formou motivačného či stabilizačného príspevku v hodnote niekoľko tisíc eur výmenou za záväzok policajta pokračovať ďalších niekoľko rokov v službe táto suma musí byť atraktívna pre policajta, pôjde o kompromis naviazaný na valorizáciu platov napríklad podľa počtu odslúžených rokov.

Tieto návrhy odborárov veľmi neuspokojili, a preto žiadajú čo najskoršie zvýšenie príspevku na bývanie, ako aj rizikového príplatku. K nájdeniu finančných prostriedkov na tieto opatrenia malo, podľa avizovaných prísľubov, dôjsť už v prvom štvrťroku 2024. Rada predsedov ZO OZP v SR preto prirodzene očakávala už samotné oznámenie konkrétneho dátumu na prijatie tohto opatrenia. Minister tak síce potvrdil svoj záväzok zvýšiť príplatky, no ku konkrétnemu termínu sa nevyjadril. Naopak povedal, že nájsť 40 miliónov ročne len na tieto príplatky je náročnou úlohou.

Podpisová výzva pre ministra

Situácia je podľa odborárov taká vážna, že hrozí aj odchod mladých policajtov, na čo dávali dôraz aj v rámci diskusie s ministrom vnútra. Minister si tento nepriaznivý stav uvedomuje, pričom ho označil za „najhoršiu situáciu v PZ, aká kedy bola“. Extrémny podstav podľa neho zvyšuje tlak na tých policajtov, ktorí sú ešte v službe, čo spôsobuje ďalšie odchody a vzniká tak začarovaný kruh. Minister neuviedol, ako presne sa chce s touto situáciou vyrovnať, no povedal, že tento problém budeme musieť riešiť. „Keby to bolo na mne, tak by bolo všetko už zajtra, no som presvedčený, že za štyri roky bude vidieť zmeny, “ povedal minister Eštok.

Vo vzťahu k aktívnym policajtom je podľa ministra najdôležitejšie nájsť financie, čo je úloha jeho ako ministra vnútra a ministerstva financií a to ich nájsť aj v čo najkratšom čase, tak ako sa zaviazal na mimoriadnej Rade predsedov ZO OZP v SR konanej v mesiaci december 2023. Snaží sa preto vysvetliť ministerstvu financií, aké obrovské finančné dopady môže mať napríklad odchod stoviek policajtov do výsluhového dôchodku. Rada predsedov sa následne uzniesla na vyhlásení podpisovej výzvy, ktorej cieľom je aj podporiť ministra vnútra pri zabezpečení finančných prostriedkov na zlepšenie platových podmienok pre príslušníkov PZ a civilných zamestnancov rezortu ministerstva vnútra.

Z rokovania Rady predsedov ZO OZP v SR

Ešte pred príchodom hostí, predseda OZP v SR Pavol Paračka informoval prítomných o aktuálnych diskusiách v rámci PZ, ako aj na ministerstve vnútra. „Vždy sa bavíme len o riešeniach, ktoré prinesieme my,“ zhodnotil situáciu Pavol Paračka. V rámci Policajného zboru vníma pozitívne pravidelné pondelkové porady u prezidenta PZ, kde sa „konečne preberajú aj veci, čo trápia policajtov“. Na program dňa sa tak čoskoro môže dostať zrušenie viacerých neaktuálnych predpisov či zabezpečenie dlhých zbraní pre hliadky prvého kontaktu.

Podpredseda OZP v SR Roman Laco informoval o pripravovanej novele zákona o obecnej polícii. Obecní policajti by tak mohli po novom zastavovať autá aj kvôli podozreniu na požitie alkoholu. čo ale nepovažuje za ideálne riešenie, nakoľko si uvedomuje aj možné riziká s tým spojené. Podľa Romana Laca by vhodnou cestou mohlo byť prevzatie českej legislatívnej úpravy v tejto oblasti.

Podpredsedovia OZP v SR Ján Filip a Peter Jakubík hovorili o záveroch rokovaní orgánov Konfederácie odborových zväzov SR smerom k minimálnej mzde na budúci rok a posilneniu postavenia odborov voči zamestnávateľovi, ako aj spracovávania pozičného materiálu Konfederáciou odborových zväzov SR k všeobecnému dôchodkovému systému .

Z diskusie

V diskusii s ministrom a policajným prezidentom padlo viacero podnetov a otázok, ktorými sa vedenie ministerstva vnútra a Policajného zboru bude musieť zaoberať.

Ivana Lacová, predsedníčka ZO OZP v SR pri NCODK upozornila na stále pretrvávajúci problém s nevyplatením prisľúbených odmien pre policajtov na tomto oddelení. Prezident PZ Ľubomír Solák deklaroval, že poverí viceprezidenta PZ Ivana Hapštáka vyriešením problému. Zároveň v rámci pripravovanej reformy prezidiálnych útvarov avizoval posilnenie sekcie počítačovej kriminality. Minister Eštok k reorganizácii prezidiálnych útvarov povedal, že bude hotová ešte do leta.

Katarína Vyšváderová, predsedníčka ZO OZP v SR pri SOŠ PZ Bratislava požiadala o zapojenie policajných škôl, teda ľudí z praxe, do nastavovania procesu vzdelávania. Minister o tom bude hovoriť s 1.štátnou tajomníčkou Luciou Kurilovskou, ktorá má na starosti rezortné školstvo.

Andrej Ufnár zo Základnej organizácie OZP v SR Svidník varoval, že v dôsledku často sa opakujúcich nočných služieb mladí policajti nevidia ani svoje rodiny. Práve preto hrozí odchod mladých policajtov do súkromnej sféry. Požiadal ministra o zjednodušenie a zrýchlenie prijímacieho konania do PZ. Zároveň sa prihovoril za civilné zamestnankyne polície, ktoré pomáhajú vyšetrovateľom, robia odbornú činnosť a dostávajú plat na úrovni minimálnej mzdy. Minister uznal vážnosť situácie a v reakcii na túto otázku ju označil za „najhoršiu, aká kedy v PZ bola“. Mladých ľudí by chcel motivovať vstúpiť do PZ aj cez náborový príspevok.

Predseda ZO OZP v SR Tvrdošín Boris Bukai upozornil prezidenta PZ na nevhodnú prax presúvania hodín, ktoré musí policajt v priamom výkone odslúžiť, namiesto toho aby im bol udelený „nadčas“. Právna úprava nebráni vedúcemu funkcionárovi dať policajtom odslúžiť aj 250 hodín za mesiac. V praxi sa na Orave táto možnosť aj uplatňuje a unavení policajti často nedostanú ani to, na čo majú nárok. Niekoľko dní po sebe tak policajti robia 12-hodinové služby. Prezident PZ prisľúbil, že dá tieto informácie preveriť a že to už nebude takto fungovať.

Za civilných zamestnancov MV SR vystúpil Zdenko Kristin, ktorý upozornil na slabé platové ohodnotenie zamestnankýň a zamestnancov v prvej platovej triede. Od budúceho roka bude dokonca už piata platová tarifa vo verejnom záujme začínať pod úrovňou minimálnej mzdy. Kvôli nízkemu ohodnoteniu z rezortu vnútra odchádzajú mnohí dobrí odborníci, ktorí často odchádzajú na iné ministerstvá, kde majú aj o 500 eur vyššiu mzdu.

Na záver svojho vystúpenia upozornil na zamestnankyne Kúpeľno-liečebného ústavu ARCO Trenčianske Teplice, ktorým bola v valorizovaná pevná zložka mzdy vo výške 10%, avšak zároveň bola ponížená pohyblivá zložka mzdy v rôznych výškach, napriek garantnosti jej nemennosti vďaka kolektívnej zmluve, pričom máme za to, že takýto postup nie je v súlade a s víziou odmeňovania zamestnancov a ani s etickým postupom. Minister vnútra prisľúbil, že sa týmto podnetom bude zaoberať a požiada generálneho tajomníka služobného úradu o viac informácií. Zároveň potvrdil, že platové tabuľky na ministerstve nie sú schopné reagovať na nárast minimálnej mzdy, pričom riešenie tohto problému bude aj na rokovaní vlády.

Ocenenia pre našich členov

Okrem náročných tém si minister Matúš Šutaj Eštok splnil aj milú povinnosť, keď slávnostne spoločne s prezidentom PZ Ľubomírom Solákom odovzdal prítomnému predsedovi Krajskej rady OZP v SR Bratislava Marcelovi Paškovi medailu za službu v Policajnom zbore. Na záver rokovania bolo odovzdané aj jedno odborárske ocenenie. Medailu OZP v SR II. stupňa si z rúk predsedu OZP v SR Pavla Paračku a podpredsedu Jána Filipa prevzala predsedníčka ZO OZP v SR Banská Bystrica Lívia Špitolová. Oceneným srdečne gratulujeme!

Ján Rohár, foto: autor