Žiadame prijatie bezodkladných opatrení

Predseda Odborového zväzu polície v SR Pavol Paračka dnes spolu s podpredsedami Petrom Jakubíkom a Jánom Filipom odovzdali ministrovi vnútra SR Matúšovi Šutajovi Eštokovi podpisové hárky s podpismi 12 488 príslušníkov Policajného zboru a civilných zamestnancov rezortu vnútra. Podpisová akcia OZP v SR sa konala v období od 26. marca 2024 do 5. apríla 2024 na základe rozhodnutia Rady predsedov ZO OZP v SR z 22. marca 2024.

Súčasťou podpisovej akcie je aj výzva, v ktorej žiadame o prijatie bezodkladných opatrení, za účelom zlepšenia finančného ohodnotenia príslušníkov Policajného zboru, civilných zamestnancov a zároveň spracovania návrhu novely zákona č. 73/1998 Z.z., v lehote do 30. júna 2024.