Príhovor predsedu Odborového zväzu polície v SR k Sviatku práce

V dnešný deň si nielen my odborári pripomíname Sviatok práce – 1. máj. Ide o veľmi významný sviatok, ktorý pre nás symbolizuje predovšetkým boj odborárov a zamestnancov za dôstojný život a pracovné podmienky. Tento boj neskončil, naopak, pokračuje ďalej, dokonca aj v situácii, kedy nám vládne vláda, ktorej predstavitelia sa hlásia k sociálnej demokracii a prihovárajú sa nám aj dnes z „prvomájových tribún“. No slová už nestačia, sú potrebné skutky. A tie veľmi netrpezlivo očakávajú všetci naši členovia – tisíce policajtov a civilných zamestnancov ministerstva vnútra. Dôkazom nespokojnosti je aj vyzbieraná podpisová výzva, do ktorej sa v krátkom čase zapojilo 12 488 policajtov a civilných zamestnancov rezortu vnútra. Výzva slúži aj na podporu ministra vnútra pri rokovaniach s ministrom financií. Avšak v prípade, ak vedúci funkcionári rezortu vnútra nebudú na tieto oprávnené požiadavky policajtov a civilných zamestnancov v dostatočnom čase reagovať, obráti sa nespokojnosť zamestnancov a príslušníkov aj voči nim. Preto, využijúc dnešný odkaz Sviatku práce, znovu apelujeme na čo najskoršie prijatie konkrétnych opatrení na zvýšenie finančného ohodnotenia zamestnancov a policajtov.

#Lenspoločnesmesilní

plk. Mgr. Pavol Paračka