Novoročný príhovor predsedu OZP v SR

 
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, odborárky a odborári. Koniec roka už tradične býva obdobím, keď bilancujeme a hodnotíme čo sa nám podarilo naplniť alebo v čom sa musíme ešte viac snažiť. Z pohľadu Odborového zväzu polície v SR patril rok 2023 jednoznačne k jedným z najnáročnejších rokov.
V rezorte vnútra sa vystriedali celkovo traja ministri, náš odborový zväz musel neraz vecnou argumentáciou zachraňovať situáciu, čím odvrátil prijatie viacerých nesystémových noviel zákona. Veď kto si dnes už spomenie na nesystémovú novelu zákona č.73/1998 bývalého poslanca Kyselicu, ktorú sa podarilo zastaviť práve vďaka systematickému tlaku OZP v SR?
 
Slovensko okrem pádu vlády a dlhého obdobia politickej nestability čelilo aj novej vlne migračnej krízy či nekončiacej inflácii a rastu životných nákladov. To všetko malo negatívny dopad na Vašu prácu. Tieto extrémne náročné situácie sa nám spoločne podarilo zvládnuť. V budúcom roku sa očakáva postupný pokles inflácie, ministerstvo plánuje predstaviť návrh novej platovky…
 
Ku koncu roka sme so služobným úradom našli zhodu aj na nových kolektívnych zmluvách. Viem, že viacerí z vás očakávali viac. Ani my odborári nie sme spokojní a vždy budeme požadovať čo najviac pre policajtov, horských záchranárov a všetkých civilných zamestnancov.
Na druhú stranu, dohoda ktorú sme uzavreli je racionálna a pragmatická a v danom momente predstavovala maximum čo sa dalo v súčasnosti vyjednať. Rada predsedov OZP v SR, ktorá ma zaviazala podpísať kolektívne zmluvy, k tomuto rozhodnutiu pristúpila po rozsiahlej konštruktívnej diskusii, ktorej sa osobne zúčastnil prezident PZ Ľubomír Solák a prostredníctvom telemostu sa ku diskusii pripojil aj minister vnútra Matúš Šutaj Eštok a pred zúčastnenými deklaroval svoj osobný záujem už v prvom štvrťroku 2024 začať rokovania a hľadať možnosti a riešenia vo vzťahu k navýšeniu finančných prostriedkov pre policajtov. Nesmieme zabúdať na množstvo benefitov, ktoré kolektívna zmluva obsahuje a ktoré viacerí z vás považujete za samozrejmosť, no v prípade nepodpísania kolektívnej zmluvy by sme prišli aj o tieto výhody. Zároveň dohoda obsahuje záväzok ministerstva vnútra hľadať počas roka finančné prostriedky na zvýšenie rizikového príplatku o 70 eur a príplatku na bývanie o 50 eur.
 
Rok 2024 bude nepochybne veľmi náročným rokom, podobne ako bol rok 2023. Napriek tomu sa pozerám naň s nádejou, že sa niektoré veci podarí posunúť vpred. Čaká nás veľa spoločných výziev. V novembri sa bude konať zasadnutie najvyššieho orgánu OZP v SR – Kongresu OZP v SR, kde sa bude rozhodovať o veľmi závažných vnútorných otázkach nášho odborového zväzu. Následne, v decembri 2024 nás ako vedenie OZP v SR čaká skladanie účtov a voľba nového vedenia odborového zväzu.
V roku 2024 budeme naďalej bojovať a intenzívne presadzovať záujmy všetkých našich členov – policajtov, horských záchranárov ako aj civilných zamestnancov MV SR. V platnosti ostávajú aj benefity, ktoré Vám z členstva v OZP v SR vyplývajú, v neposlednom rade neoceniteľná podpora vo forme právnej alebo inej pomoci.
 
Našou hlavnou prioritou v nadchádzajúcom roku bude zlepšenie finančnej ako aj materiálno-technickej situácie v Policajnom zbore. Dôsledne budeme sledovať napĺňanie sľubov nového vedenia MV SR o novom systéme platových náležitostí (platovka)a pozdvihnutí postavenia policajta v spoločnosti na úroveň hodnú 21. storočí. V tejto otázke sme na jednej lodi, pričom vedeniu rezortu vnútra ponúkame pomocnú ruku vo forme našich vedomostí a skúseností.
 
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, verím, že prežité vianočné sviatky a koniec roka Vám priniesol aspoň trochu viac voľného času na trávenie s rodinou, priateľmi, na oddych a na načerpanie nových síl. Prajem Vám a Vašim najbližším v novom roku pevné zdravie, veľa úspechov a pohody.
plk. Mgr. Pavol Paračka