Kolektívne zmluvy na rok 2024 podpísané

 

Predseda OZP v SR Pavol Paračka dnes podpísal Kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa pre príslušníkov Policajného zboru na rok 2024, Kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa pre príslušníkov Horskej záchrannej služby na rok 2024, Kolektívnu zmluvu pre zamestnancov v štátnej službe na rok 2024 a Kolektívnu zmluvu pre zamestnancov odmeňovaných podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na rok 2024.

Slávnostného podpisu kolektívnych zmlúv sa zúčastnil minister vnútra Matúš Šutaj Eštok spolu s generálnym tajomníkom služobného úradu MV SR Petrom Tkačivským. Okrem predsedu OZP v SR pripojili svoj podpis ku kolektívnym zmluvám aj zástupcovia ďalších partnerských odborových zväzov (Sloves, OZ KOVO a OZ Hasičov).

Dohode o podpísaní kolektívnych zmlúv predchádzalo včerajšie zasadnutie mimoriadneho Predsedníctva OZP v SR a následne mimoriadnej Rady predsedov ZO OZP v SR. Členovia Rady predsedov ZO OZP v SR uznesením zaviazali predsedu OZP v SR Pavla Paračku podpísať kolektívne zmluvy na rok 2024 a v prvom štvrťroku 2024 začať rokovania vo vzťahu k navýšeniu mzdových prostriedkov pre príslušníkov PZ s prihliadnutím na článok 4 ods. 3 Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre príslušníkov Policajného zboru na rok 2024.

Mimoriadne rokovanie Rady predsedov ZO OZP v SR

K tomuto rozhodnutiu členovia Rady predsedov ZO OZP v SR pristúpili po rozsiahlej konštruktívnej diskusii, ktorej sa osobne zúčastnil prezident Policajného zboru Ľubomír Solák a prostredníctvom telemostu sa ku diskusii pripojil aj minister vnútra Matúš Šutaj Eštok a pred zúčastnenými deklaroval svoj osobný záujem už v prvom štvrťroku 2024 začať rokovania a hľadať možnosti a riešenia vo vzťahu k navýšeniu finančných prostriedkov pre policajtov.

Podpísané kolektívne zmluvy, týkajúce sa členov OZP v SR, na rok 2024 nájdete tu: http://ozpsr.sk/o-nas/kolektivne-zmluvy/

Podrobnosti o vyrokovaných benefitoch prinesieme aj v januárovom čísle novín Polícia.