Opäť sa šíria klamlivé informácie

Z neznámeho zdroja sa medzi policajtmi opäť rozšírila nepravdivá informácia, žeby sa po voľbách do Európskeho parlamentu mal v skrátenom legislatívnom konaní meniť zákon č. 73/1998 Z. z, vo vzťahu k výpovednej lehote a valorizácií výsluhových dôchodkov. Autor hoaxu účelovo straší policajtov, že valorizácia výsluhových dôchodkov sa bude týkať len tých policajtov, ktorí si podajú žiadosť do civilu do konca mája. Dosah týchto očividných klamstiev pritom môže byť širší. Účelom týchto falošných správ môže byť aj oslabenie Policajného zboru a tým aj vnútornej bezpečnosti Slovenskej republiky v tomto náročnom období, keď sme vystavení napríklad poplašným emailom na školách.
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok už viackrát verejne deklaroval, že valorizácia výsluhových dôchodkov sa bude týkať všetkých policajtov bez ohľadu na to, či si podajú žiadosť do civilu pred 1. júlom 2024 alebo po tomto termíne. Nezmyslom je aj tvrdenie o zmene výpovednej lehoty z dvoch na šesť mesiacov. Minister opakovane prisľúbil, že akákoľvek zmena v tejto oblasti bude vždy vopred a jasne komunikovaná s odbormi. Môžeme preto jasne garantovať, že sa doposiaľ nebola OZP v SR predložená žiadna podobná zmena. Predstava, žeby sa narýchlo išiel meniť zákon tak ako to tvrdí autor hoaxu je takisto úplne mimo politickej reality. Naopak rezorty vnútra, obrany a spravodlivosti pripravili aktuálne spoločný materiál s novými návrhmi na zlepšenie podmienok odmeňovania a udržateľnosti personálu v bezpečnostných zboroch. Materiál sa v súčasnosti nachádza v medzirezortnom pripomienkovom konaní a počíta aj s úlohami pre jednotlivých ministrov s predstavením novely zákona č. 73/1998 Z. z, hlavne vo vzťahu k platovým náležitostiam policajtov. Rovnako sa počíta so zvýšením príspevku na bývanie a rizikového príplatku o 200 eur. Ďakujeme že neveríte klamstvám.