Stanovisko Ministerstva vnútra SR k šíreným informáciám

Vzhľadom na nárast nepotvrdených informácií šíriacich sa medzi policajtmi požiadal Odborový zväz polície v SR prostredníctvom našich novín tlačový odbor ministerstva vnútra o zaujatie jasného stanoviska k problematike možnej úpravy veku odchodu policajtov do výsluhového dôchodku. Vyjadrenie prinášame v plnom znení.  

Z nepochopiteľných dôvodov sa medzi policajtmi začali šíriť správy, že ministerstvo vnútra plánuje upraviť vek odchodu policajtov do výsluhového dôchodku až na hranicu 55, dokonca až 62 rokov.
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok preto ubezpečuje všetkých policajtov, že žiadne takéto zmeny sa nechystajú. Policajný zbor, ako už bolo avizované viackrát, chce naopak, do zboru prilákať viac policajtov a hľadá cesty, ako toto povolanie zatraktívniť. “Akákoľvek zmena či už v policajnom, hasičskom či záchranárskom zbore bude vždy dôkladne konzultovaná s odbormi. Tieto správy sú čistý nezmysel a policajti sa nemusia ničoho obávať,” vyjadril sa minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.