Stanovisko OZP v SR k šíriacim sa informáciám

Odborový zväz polície (OZP) v SR, hoc rešpektujúc boj na politickej scéne, sa ohradzuje voči zaťahovaniu policajných odborov do politických hier. Informácia, žeby z prostredia vedenia OZP v SR bola komunikovaná informácia o plánovanej zmene veku odchodu policajtov do výsluhového dôchodku nie je pravdivá. Vedenie OZP v SR nemá k dnešnému dňu žiadnu vedomosť o príprave zákona, ktorý by vo vzťahu k veku odchodného, spôsobu vyplácania odchodného, k výsluhovým dôchodkom, či k iným obdobným témam takéto inštitúty upravoval. Naopak, ministerstvo vnútra aj na žiadosť OZP v SR túto informáciu verejne dementovalo. Z tohto dôvodu vyzývame všetkých politikov, aby prestali šíriť nepravdivé informácie a odvolávali sa pritom na odborárov.