Kolektívne zmluvy pre rok 2023 podpísané!

 
Krátko po schválení zákona o štátnom rozpočte boli včera na Ministerstve vnútra SR podpísané kolektívne zmluvy vyššieho stupňa na rok 2023 pre príslušníkov Policajného zboru a pre príslušníkov Horskej záchrannej služby. Rovnako boli podpísané aj kolektívne zmluvy pre zamestnancov v štátnej službe a zamestnancov vo verejnom záujme. Nové KZVS garantujú zamestnancom valorizáciu platov od 1.1.2023 vo výške 7% a od 1.9.2023 vo výške 10%.  
 
Minister vnútra Roman Mikulec podpísal kolektívne zmluvy vyššieho stupňa pre príslušníkov PZ a HZS ako aj kolektívnu zmluvu pre zamestnancov vo verejnom záujme. Generálny tajomník MV SR Peter Kolenčík podpísal za služobný úrad kolektívnu zmluvu pre štátnych zamestnancov.  Za Odborový zväz Polície v Slovenskej republike podpísal kolektívne zmluvy predseda Pavol Paračka. Podpisu kolektívnych zmlúv sa zúčastnili aj zástupcovia ďalších partnerských odborových zväzov (Sloves, OZ Hasičov a OZ KOVO). 
 
Podpísané dnes boli:
➡️ Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre príslušníkov Policajného zboru,
➡️ Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre príslušníkov Horskej záchrannej služby,
➡️ Kolektívna zmluva pre zamestnancov v štátnej službe a
➡️ Kolektívna zmluva pre zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
 
Podrobnosti o vyrokovaných benefitoch prinesieme aj v januárovom čísle novín Polícia. 

Podpísané kolektívne zmluvy týkajúce sa členov OZP v SR na rok 2023 nájdete tu: http://ozpsr.sk/o-nas/kolektivne-zmluvy/