Rozhovory o zlepšení podmienok bezpečnostných zborov

V Terchovej sa 29.-30.mája konalo dôležité stretnutie medzi Odborovým zväzom polície v Slovenskej republike, Odborovým zväzom ZVJS a Nezávislým odborovým zväzom Polície Českej republiky. Hlavnou témou rokovaní bolo zlepšenie podmienok pre príslušníkov polície a zamestnancov bezpečnostných zborov.

Zhoda na financovaní a stabilizácii zborov

Z rozhovorov vyplynulo, že pre efektívne riadenie a zabezpečenie bezpečnostných zborov je nevyhnutné prijať systémové opatrenia. Podobne ako pri Ozbrojených silách SR a Armády ČR by malo byť financovanie bezpečnostných zborov naviazané na HDP príslušných krajín. Týmto krokom by bola zabezpečená stabilizácia zborov a zlepšenie personálnej situácie, vrátane adekvátnych platov, materiálneho zabezpečenia a investícií do rozvoja bezpečnostných zborov.