Zasadala Rada predsedov ZO OZP v SR

V priestoroch Technickej univerzity vo Zvolene sa vo štvrtok, 14. 9. 2023, uskutočnilo rokovanie Rady predsedov Základných organizácií Odborového zväzu polície v SR. Deň predtým sa konalo aj zasadnutie Predsedníctva OZP v SR.

V úvode rokovania predseda OZP v SR, Pavol Paračka, informoval o činnosti a aktivitách odborového zväzu za posledné obdobie. Na schôdzu bol pozvaný aj poverený minister vnútra Ľudovít Ódor, ktorý svoju neúčasť vysvetlil pracovnou zaneprázdnenosťou. Zastupovať ho na rokovaní mal generálny tajomník rezortu vnútra, Peter Rolný, ktorý ale na poslednú chvíľu svoju účasť tiež zrušil a odôvodnil ju odchodom štátneho tajomníka Ministerstva vnútra SR Tomáša Opartyho, po ktorom prevzal časť agendy.

Od 1. októbra sa na základe rozhodnutia ministerstva práce opäť zvyšuje minimálna hodnota stravného lístka, a to na úroveň 5,85 eur. OZP v SR sa v tomto roku nebude snažiť o jeho ďalšie navýšenie a sústredí sa na vyjednávanie jeho výšky v budúcom roku. Všetko bude záležať od výšky schváleného budúcoročného štátneho rozpočtu. Ďalej zaznela informácia, že sa posledný snem KOZ SR zaoberal otázkou prijatia a implementácie smernice EÚ o minimálnych mzdách do slovenskej legislatívy. Táto smernica, ktorá počíta s minimálnou mzdou vo výške 80% z priemernej mzdy, by mala byť účinná
v novembri 2024.

Prioritou odborov na nasledujúce obdobie je zastaviť odchod veľkého počtu príslušníkov PZ do výsluhového dôchodku. OZP v SR je v tejto chvíli jediný relevantný hráč, ktorý na tento problém nielen dlhodobo upozorňuje, ale ponúka aj riešenia. Žiaľ, vedenie rezortu nespravilo ani len prvý krok, s ktorým počíta legislatíva, a to implementovať Nariadenie ministra vnútra č. 17/2008 tak, aby bolo možné policajtom priznať rizikový príplatok a príspevok na bývanie až do výšky 500 eur mesačne. Ďalším cieľom OZP v SR je presadiť 25% valorizácie platov pre policajtov, ale aj pre civilných zamestnancov, no opäť bude všetko závisieť od možností budúcoročného štátneho rozpočtu.

Podpredseda OZP v SR Ján Filip informoval o nových benefitoch a možnostiach ich využitia zo strany členov OZP v SR. Pripomenul, že všetky benefity určené pre členov OZP v SR je možné využívať len s členským preukazom OZP v SR, a preto by si členovia OZP v SR mali prostredníctvom predsedov ZO tento preukaz zabezpečiť. Momentálne sa podarilo dohodnúť 20%-nú zľavu na nákup výživových doplnkov pre športovcov od oficiálneho partnera Slovenského olympijského tímu, spoločnosti MAXIM
PHARM, ktorá prevádzkuje internetový obchod fit4you.sk. Tento benefit je veľmi výhodný hlavne
pre mladých športujúcich členov OZP v SR. Ján Filip ďalej uviedol, že OZP v SR aj z hľadiska využívania
benefitov reflektuje na podnety a na potreby členov OZP v SR, komunikuje so spoločnosťou UP Déjeunér a navrhol jej doplniť akceptačné miesta aj o lyžiarske strediská, tak aby si v rámci možností využívania produktu Up Balansea prišli na svoje aj členovia OZP v SR preferujúci zimné športy.

Rada predsedov sa ďalej zaoberala aktuálnou situáciou v Policajnom zbore SR, ako aj v rezorte vnútra. Členovia Rady predsedov sa podporne vyjadrili aj k činnosti našej redakcie. V neposlednom rade sa riešila otázka Štatútu právnej ochrany OZP v SR. Na záver boli schválené ocenenia pre našich členov za
ich dlhoročnú činnosť v prospech OZP v SR. Všetkým oceneným srdečne blahoželáme!