COVID-19 – pokyny a opatrenia

Prinášame vám vydané vyhlášky, pokyny a opatrenia týkajúce sa predchádzaniu vzniku a šíreniu ochorenia spôsobeného novým vírusom COVID-19.

 

Informácie pre príslušníkov PZ – na intranetovej adrese https://infoweb.minv.sk/infopz/koronavirus/?C=M;O=A nájdete denne aktualizované informácie a opatrenia súvisiace s COVID-19.

 

Informácie na stránke KOZ SR – V súvislosti s aktuálnou situáciou spojenou s nákazou COVID-19 Vám dávame do pozornosti špeciálnu informačnú sekciu, ktorú zriadila KOZ SR na jej webovej stránke www.kozsr.sk pod názvom „Aktuálne o koronavíruse“. Chceme tým priebežne zabezpečovať a dopĺňať informácie týkajúce sa najmä pracovno-právnej legislatívy a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Ide o všeobecné informácie.

 

Aktualizácia 29. 09. 2021

Usmernenie vedúceho hygienika MV SR k dodržiavaniu opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19 – dvanásta aktualizácia (pdf, 2 MB)

Aktualizácia 17. 05. 2021

Usmernenie vedúceho hygienika MV SR k dodržiavaniu opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19 – jedenásta aktualizácia (pdf, 2 MB)

Aktualizácia 10. 05. 2021

Usmernenie vedúceho hygienika MV SR k dodržiavaniu opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19 – desiata aktualizácia (pdf, 409 kB)

Aktualizácia 20. 04. 2021

Usmernenie vedúceho hygienika MV SR k dodržiavaniu opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19 – deviata aktualizácia (pdf, 6 MB)

Aktualizácia 15. 03. 2021

Usmernenie vedúceho hygienika MV SR k dodržiavaniu opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19 – ôsma aktualizácia (pdf, 6 MB)

Aktualizácia 15. 02. 2021

Usmernenie vedúceho hygienika MV SR k dodržiavaniu opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19 – siedma aktualizácia (pdf, 5 MB)

Aktualizácia 27. 11. 2020

Usmernenie vedúceho hygienika MV SR k dodržiavaniu opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19 – šiesta aktualizácia (pdf, 4 MB)

Aktualizácia 30. 10. 2020

Usmernenie vedúceho hygienika MV SR k dodržiavaniu opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19 – piata aktualizácia (pdf, 4 MB)

Aktualizácia 15. 10. 2020

Usmernenie vedúceho hygienika MV SR k dodržiavaniu opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19 – štvrtá aktualizácia (pdf, 365 kb)

Aktualizácia 02. 10. 2020

Usmernenie vedúceho hygienika MV SR k dodržiavaniu opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19 – tretia aktualizácia (PDF, 2 MB)

Aktualizácia 09. 09. 2020

Usmernenie vedúceho hygienika MV SR k dodržiavaniu opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19 – druhá aktualizácia (pdf, 2 MB)

Aktualizácia 27. 03. 2020

Nové funkcionality v SAP v súvislosti s COVID-19 (pdf, 258 kB)

Pokyn – pozastavenie pracovných stretnutí a porád vo väčších tímoch od 24. 03. 2020 (pdf, 60 kB)

Aktualizácia 18. 03. 2020:

Usmernenie GR SE MV SR – činnosť pokladní a finančných učtární (pdf, 2 MB)

Aktualizácia 17. 03. 2020:

Doplnenie metodických usmernení z 09. 03. 2020 a 10. 03. 2020 – Udeľovanie služ. voľna príslušníkom PZ a HaZZ, ošetrovné štátnych zamestnancov a zamestnancom MV SR (pdf, 52 kB)

Aktualizácia 12. 03. 2020:

Otázky a odpovede o COVID-19 (pdf, 2 MB)

Mýty o COVID-19 (pdf, 4 MB)

Informačná brožúra (pdf, 2 MB)

Ako správne používať masku (pdf, 2 MB)

10. 03. 2020:

COVID-19 – otázky a odpovede (docx, 36 kB)

Pokyn na vykonávanie preventívnych opatrení (pdf, 404 kB)

Pokyn – pozastavenie pracovných stretnutí a porád vo väčších tímoch (pdf, 63 kB)

Metodické usmernenie – Udeľovanie služ. voľna príslušníkom PZ a HaZZ, ošetrovné štátnych zamestnancov a zamestnancom MV SR (pdf, 778 kB)

Doplnenie k metodickému usmerneniu – Udeľovanie služ. voľna príslušníkom PZ a HaZZ, ošetrovné štátnych zamestnancov a zamestnancom MV SR (pdf, 520 kB)

Verejná vyhláška – izolácia v domácom prostredí (pdf, 3 MB)

Verejná vyhláška – zákaz hromadných podujatí (pdf, 2 MB)

Opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia – metodické usmernenie (pdf, 953 kB)